برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Rejection letter

Rejection letter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
Noun-countable :

نامه ی عدم پذیرش
نامه ی اعلام عدم قبولی
نامه ای که یک کارخانه، شرکت، کارگاه و ..... به متقاضیانِ کاری که در مصاحبه ی استخدامی آنها پذیرفته نشده اند، می فرستد و این موضوع را به اطلاع آنها می رساند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Rejection letter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )