برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1149 100 1

Remake (To)

معنی Remake (To) در دیکشنری تخصصی

Remake (To)
[سینما] دوباره سازی (فیلم )

Remake (To) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Remake (To) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )