انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1075 100 1

Remarkable

تلفظ Remarkable
تلفظ Remarkable به آمریکایی/rəˈmɑːrkəbl̩/ تلفظ Remarkable به انگلیسی/rɪˈmɑːkəbl̩/

معنی: خیلی خوب، عالی، قابل توجه، جالب توجه
معانی دیگر: چشمگیر، دید انگیز، استثنایی، مگری، فوق العاده، ابرروال

بررسی کلمه Remarkable

صفت ( adjective )
مشتقات: remarkably (adv.)
(1) تعریف: exceptional or unusual; notable.
مترادف: exceptional, extraordinary, notable, signal, singular, uncommon, unusual
متضاد: humdrum, ordinary
مشابه: conspicuous, extra, extreme, important, marked, noteworthy, particular, striking, virtuoso

- That summer was remarkable for its lack of rain.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] این تابستان برای کمبود باران قابل‌ملاحظه بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] این تابستان برای کمبود باران قابل توجه بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: worthy of notice or mention.
مترادف: conspicuous, distinguished, eminent, notable, noteworthy, prominent, singular
متضاد: ordinary
مشابه: considerable, important, memorable, noticeable, observable, phenomenal, renowned, striking

- Even as a young child, she was a remarkable athlete.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] حتی به عنوان یک کودک، او یک ورزش‌کار فوق‌العاده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] حتی به عنوان یک کودک کوچک، او یک ورزشکار قابل توجه بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه Remarkable در جمله های نمونه

1. remarkable beauty
ترجمه زیبایی فوق العاده

2. his remarkable likeness to his brother
ترجمه شباهت چشمگیر او به برادرش

3. the remarkable characteristics of sohrab's paintings
ترجمه ویژگی‌های چشمگیر نقاشی‌های سهراب

4. she showed remarkable discipline: she did not refer to their insult at all
ترجمه او خودداری قابل ملاحظه‌ای از خود نشان داد و اصلا به توهین آنها اشاره‌ای نکرد.

5. an herb with remarkable iatric qualities
ترجمه گیاهی دارای خواص طبی قابل توجه

6. such influences may operate remarkable changes
ترجمه این‌گونه نفوذها می‌توانند باعث دگرگونی‌های قابل ملاحظه‌ای بشوند.

7. he negotiated his business with remarkable skill
ترجمه او با مهارت چشمگیر معاملات بازرگانی خود را انجام می‌داد.

8. The resemblance between Susan and her sister was remarkable.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شباهت بین سوزان و خواهرش جالب بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شباهت بین سوزان و خواهر او قابل توجه بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. He showed remarkable endurance throughout his illness.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او استقامت قابل‌توجهی در طول دوران بیماری خود نشان داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او در طول بیماری خود، تحمل قابل توجهی نشان داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. He was gaining a reputation as a remarkable virtuoso.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او به عنوان یک نوازنده برجسته شهرت کسب کرده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او شهرت را به عنوان یک جادوگر قابل توجه به دست آورد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The book celebrates the hostages' remarkable triumph over appalling adversity.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این کتاب، پیروزی چشمگیر گروگان‌ها بر بدبختی هولناک را جشن می‌گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این کتاب جشن پیروزی قابل توجهی از گروگان ها در برابر بدبختی های ناخوشایند است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. She shows remarkable assurance on stage for one so young.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او تضمین قابل‌توجهی را روی صحنه برای یک مرد جوان نشان می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او نشان می دهد اطمینان قابل توجهی در صحنه برای یکی از جوانان نشان می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. He has shown remarkable consistency in his exam results.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او ثبات قابل‌توجهی در نتایج امتحان خود نشان داده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او در نتایج امتحانش قوت قابل توجهی نشان داده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The Eiffel Tower is a remarkable feat of engineering.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برج ایفل شاهکار مهندسی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برج ایفل حیرت انگیز از مهندسی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. That is indeed remarkable! That is indeed a remarkable thing!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]واقعا عالی است! واقعا چیز قابل‌توجهی است!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این واقعا قابل توجه است! این واقعا یک چیز قابل توجه است!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

16. She was a truly remarkable woman.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او واقعا زن فوق‌العاده‌ای بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او یک زن واقعا قابل توجه بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

17. Scientists have discovered remarkable new evidence showing how the body rebuilds itself while we sleep.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دانشمندان شواهد جدید قابل‌توجهی را کشف کرده‌اند که نشان می‌دهند چگونه بدن در حالی که ما خواب هستیم، خود را بازسازی می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دانشمندان شواهد جدید قابل توجهی را نشان داده اند که نشان می دهد چگونه بدن خود را در هنگام خواب می سازد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

18. What is even more remarkable about the whole thing is . . .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چیزی که از همه مهم‌تر است این است که همه چیز مهم‌تر است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چیزی که حتی بیشتر در مورد کل چیز قابل توجه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف Remarkable

خیلی خوب (صفت)
extraordinary , admirable , very good , all right , corking , striking , remarkable
عالی (صفت)
superior , super , great , fine , top , high-toned , high , grand , brave , gallant , beautiful , splendid , exquisite , excellent , superb , capital , immense , spiffy , imperial , magnificent , nobby , supreme , outstanding , superlative , swank , elevated , lofty , famous , copacetic , top-hole , remarkable , topping , high-grade , sublime , exalted , first-rate , unrivaled , palmary , ripping , wally , whizbang , whizzbang
قابل توجه (صفت)
significant , striking , noteworthy , substantial , considerable , remarkable , notable , noticeable
جالب توجه (صفت)
yummy , liberal , lively , remarkable , notable , unco

معنی کلمه Remarkable به انگلیسی

remarkable
• striking, noteworthy; extraordinary, exceptional
• someone or something that is remarkable is very impressive or unusual.
remarkable thing
• something which is impressive

Remarkable را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

مصطفا ١٩:٣٦ - ١٣٩٧/٠٦/١٦
غیر معمول و غافلگیر کننده
|

سینا ٠٧:٢٢ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤
قابل توجه
|

احمد فریدنیا ١٠:١٨ - ١٣٩٨/٠٤/٠٨
تحسین برانگیز
|

حسن امامی ١٠:٠٠ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤
چشمگیر و قابل توجه
مثال a remarkable achievement
|

زهرا خانی ١١:٣٨ - ١٣٩٨/٠٧/٢٨
شاخص
|

Younes ١٦:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠١
برجسته
|

گلی افجه ١٨:١٢ - ١٣٩٨/٠٨/١١
استثنایی
مطرح و قابل بحث
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی remarkable
کلمه : Remarkable
املای فارسی : رمرکبل
اشتباه تایپی : قثئشقنشذمث
عکس Remarkable : در گوگل


آیا معنی Remarkable مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )