برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1211 100 1

Request For Quote (RFQ)

معنی Request For Quote (RFQ) در دیکشنری تخصصی

Request For Quote (RFQ) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Request For Quote (RFQ) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )