برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1288 100 1

Resonator

/ˈrezəneɪtər/ /ˈrezəneɪtə/

معنی: تشدید کننده، اسباب ارتعاش
معانی دیگر: (صدا) خنیدگر، تشدیدگر، بازآواگر، مشدد

بررسی کلمه Resonator

اسم ( noun )
• : تعریف: any of various devices, often hollow, that produce sound through resonance, or that detect resonance.

واژه Resonator در جمله های نمونه

1. The magnetic resonator tests show no damage.
[ترجمه ترگمان]آزمایش‌ها تشدید کننده مغناطیسی هیچ آسیبی را نشان نمی‌دهند
[ترجمه گوگل]آزمایشات تشدید مغناطیسی هیچ آسیبی را نشان نمی دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The external inspirator is available to drive the resonator to produce traveling wave. Under resonant frequency the distortion of resonator reached a peak.
[ترجمه ترگمان]The خارجی برای تحریک تشدیدگر به منظور تولید موج سیار موجود است در فرکانس تشدید، اغتشاش تشدید کننده به اوج خود رسید
[ترجمه گوگل]الكترودروره در دسترس برای رانندگی رزوناتور برای تولید موج حرکتی است در فرکانس رزونانس، اعوجاج رزوناتور به نقطه اوج رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Axis determination of misaligned planoconcave and concave-planoconcave cavity resonator is put forward .
[ترجمه ترگمان]تعیین Axis of و resonator حفره concave - planoconcave به جلو ارائه شده‌است
[ترجمه گوگل]تعيين محور پلانوکونکوايی غير مستقيم و رزوناتور حفره مقطع-پلانوکونکاوا مطرح شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. To provide a tuning fork type quartz resonator hav ...

مترادف Resonator

تشدید کننده (اسم)
booster , resonator
اسباب ارتعاش (اسم)
resonator

معنی Resonator در دیکشنری تخصصی

[سینما] تشدید کننده
[برق و الکترونیک] تشدید گر قطعه ای که در بسامد خاصی تشدید نشان می دهد ، مانند تشدید گر آکوستیکی یا تشدید گر حفره ای . - تشدید کننده ، طینن ساز
[ریاضیات] تشدید کننده، مشدد
[پلیمر] تشدیدگر
[برق و الکترونیک] شبکه تشدیدگر شبکه ای که با تشدیدگر کاواکی در لامپ مدوله شده ی سرعت ضربه می زند تا تزویج بین تشدیدگر و باریکه الکترونی را به وجود آورد .
[برق و الکترونیک] مد تشدید گر مد کاری که در آن جریان الکترونی ، رسانایی منفی را در مدار تزویج شده نوسان ساز به وجود می آورد .
[برق و الکترونیک] موج سنج تشدید گر هر مدار تشدی کننده ای که طول موج را تعیین کند ف مانند بسامد سنج تشدیدگر کاواکی .
[برق و الکترونیک] مشدد آکوستیکی مشددی به شکل یک محفظه که در بسامد معینی از انرژی آکوستیکی تولید تشدید میکند.
[برق و الکترونیک] مشدد دسته بند ، مشدد ورودی کاواک مشدد اول یا ورودی در لامپ مدوله شده با سرعت مجاورت کاتد قرار میگیرد . در ایم مشدد ، الکترونهای سریعتر توسط الکترونهای آهسته گرفتار می شوند و دسته هایی از الکرونها تولید می شود .
[برق و الکترونیک] مشدد کاواکی فضایی کاملاُ محصور توسط رسانای فلزی که طوری تحریک شده است که به عنوان منبع نوسانات الکترومغناطیسی رفتار می کند. ابعاد و شکل محفظه ، بسامد تشدید را تعیین می کند. - تشدید کننده حفره ای
...

معنی کلمه Resonator به انگلیسی

resonator
• device used to amplify sound through reverberation

Resonator را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصیب مهرآشیان مسکنی
طنین افکن صدای ارتعاشات خنیا گری آواز رامشگران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی resonator
کلمه : resonator
املای فارسی : رسنتر
اشتباه تایپی : قثسخدشفخق
عکس resonator : در گوگل

آیا معنی Resonator مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )