برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Retainage

Retainage را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد م
این کلمه بیشتر در قراردادهای حقوقی دیده میشود و به معنای زیر است : مبلغی از هر پرداخت کارفرما به پیمانکار که به عنوان ضمانت حسن انجام کار کسر شده و نزد کارفرما تا انتهای کار باقی می ماند. در انتهای قرارداد و بعد از تحویل و تایید نهایی ، این مبلغ به پیمانکار پرداخت می شود . در ایران به نام ضمانت حسن انجام کار یا ضمانت انجام تعهدات معروف است .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Retainage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )