برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1290 100 1

Retina

/ˈretənə/ /ˈretɪnə/

معنی: شبکیه چشم
معانی دیگر: (چشم) تورینه، شبکیه

بررسی کلمه Retina

اسم ( noun )
حالات: retinae, retinas
مشتقات: retinal (adj.)
• : تعریف: the light-sensitive lining at the back of the inner eyeball that receives images and transfers them to the optic nerve.

- The human retina has over 100 million photoreceptors.
[ترجمه محمد عقیل فدائی] شبکیه چشم انسان بیش از 100 میلیون گیرنده نوری دارد.
|
[ترجمه ترگمان] شبکیه چشم انسان بیش از ۱۰۰ میلیون نور را تشخیص داده
[ترجمه گوگل] شبکیه انسان دارای بیش از 100 میلیون فتورسپتور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Retina در جمله های نمونه

1. detached retina
(پزشکی) شبکیه‌ی جدا شده

2. Images are projected onto the retina of the eye.
[ترجمه محمد عقیل فدائی] تصاویر بر روی شبکیه چشم نقش بندی می شوند.
|
[ترجمه ترگمان]تصاویر بر روی شبکیه چشم قرار داده می‌شوند
[ترجمه گوگل]تصاویر بر روی شبکیه چشم پیش بینی می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Each input from the retina is 0 or
[ترجمه ترگمان]هر ورودی از شبکیه چشم ۰ یا
[ترجمه گوگل]هر ورودی از شبکیه 0 یا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They are gathered together from all over the retina into a single bundle, which is the optic nerve for that eye.
[ترجمه محمد عقیل فدائی] آنها از سراسر شبکیه در یک رشته واحد که عصب نوری آن چشم باشد، جمع می شوند.|
...

مترادف Retina

شبکیه چشم (اسم)
retina

معنی کلمه Retina به انگلیسی

retina
• light-sensitive layer at the back of the eyeball which receives images and transmits them to the brain as nerve impulses (anatomy)
• your retina is the part of your eye at the back of your eyeball. it receives the image that you see and then sends the image to your brain.
retina scan
• examination of the tissue at the rear of the eye using electronic methods (medicine)

Retina را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
شبكيه (محل تشكيل تصوير) مربوط به شبكيه چشم عصب بينايي
Azad
شبكيه چشم كه محل تشگيل تصوير روي شبكيه است
a.f
شبکیه چشم که در پشت عدسی چشم قرار دارد و در واقع پرده ای است که تصویر اجسام روی آن شکل میگیرد و ما میتوانیم اجسام؛رنگهاو...را ببینیم.در واقع مانند پرده ی سینما که فیلم روی آن پخش میشود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی retina
کلمه : retina
املای فارسی : رتینا
اشتباه تایپی : قثفهدش
عکس retina : در گوگل

آیا معنی Retina مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )