انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1021 100 1

Riser

تلفظ riser
تلفظ riser به آمریکایی/ˈraɪzər/ تلفظ riser به انگلیسی/ˈraɪzə/

معنی: برخیزنده، خیز پله، بلند شونده
معانی دیگر: (شخص یا چیز) بلند شونده، خاستگر (رجوع شود به: rise)، سحر خیز

بررسی کلمه Riser

اسم ( noun )
(1) تعریف: one who rises, esp. after sleep.

- She is a late riser.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] از خواب بیدار است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] او دیر رسیدن است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: the vertical element of a stair step.

واژه Riser در جمله های نمونه

1. a late riser
ترجمه کسی که همیشه دیر از بستر بلند می‌شود

2. He is an early riser.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]صبح زود از خواب برمی خیزد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او زودرس است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. He was an early riser and he would be at the breakfast table at seven.
ترجمه کاربر [ترجمه علی آقابابائی] او سحر خیز بود و ساعت هفت صبح صبحانه میخورد.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سحرخیز بود و ساعت هفت سر میز صبحانه می‌نشست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او یک روستای اولیه بود و او در هفت صبحانه بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. A red squirrel was another early riser.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک سنجاب قرمز زود از خواب بلند شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک سنجاب قرمز یکی دیگر از رؤسای زود هنگام بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Dole aides began to dismantle the camera riser.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دستیاران دول شروع به از بین بردن لرزش دوربین کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]طرفداران Dole شروع به برچیدن دوربین دوربین کردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Do you consider yourself an early riser or is that just the effect you have on men?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آیا شما خود را صبح زود از خواب بیدار می‌کنید یا این همان تاثیری است که روی مردان دارید؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا شما خود را یک روستای زودگذر می دانید یا این فقط تاثیری است که بر مردان دارید؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Joan had been an early riser ever since she was a child.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]جوان از زمانی که بچه بود سحرخیز شده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]جوآن از زمانی که او یک کودک بوده است، اوج زودرس بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Under different pressures the flashing in riser of natural circulation system and its effect on flow stability were studied by the method of visual observation in synchronism with data recording.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تحت فشارهای متفاوت، نوسان سیستم چرخش طبیعی و تاثیر آن بر پایداری جریان با روش مشاهده دیداری در synchronism با ثبت داده‌ها مورد مطالعه قرار گرفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تحت فشارهای مختلف، فلاش در سیستم جریان طبیعی طبیعی و اثر آن بر ثبات جریان، با روش مشاهده بصری در هماهنگی با ضبط داده ها مورد بررسی قرار گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. In the riser, severe particle clustering existed and the particles in clusters showed evident backmixing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در بالابر، خوشه‌بندی ذرات شدید وجود داشت و ذرات در خوشه‌ها آشکار بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در رودها، خوشه بندی شدید ذرات وجود داشت و ذرات در خوشه ها، متوالی مخلوط شدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Attach the riser tensioners, choke and kill lines to the slip.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]riser، the، choke و kill را به خطا پیوند می ده
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پیوستن گیرنده های ایستر را ببندید، خطوط را به لغزش بکشید و بکشید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Aurelio Escovar, a dentist andvery early riser, opened his office at six.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Aurelio Escovar، یک دندان‌پزشک، صبح زود از خواب بیدار شد و دفتر خود را در ساعت شش باز کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Aurelio Escovar، متخصص دندانپزشکی و خیلی زود، دفترش را در شش سالگی باز کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Moreover, new structures of the riser reactor ends can also suppress the coke deposit on the FCC unit so that the on-stream period of the unit can be prolonged.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]علاوه بر این، ساختارهای جدید راکتورهای riser نیز می‌توانند ذخیره کک در واحد FCC را سرکوب کنند به طوری که دوره جریان - جریان واحد می‌تواند تمدید شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]علاوه بر این، ساختارهای جدیدی از راکتور سرنشین نیز می توانند ذخایر کک را در واحد FCC سرکوب کنند تا دوره جریان درون واحد طولانی شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. With increasing riser height, the average solid holdup at various axial locations of the riser decreases and becomes more uniformly distributed along the riser height.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با افزایش ارتفاع بالابر، متوسط holdup جامد در محل‌های مختلف محوری از بالابر، کاهش می‌یابد و به طور یکنواخت در امتداد ارتفاع بالابر پراکنده می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با افزایش ارتفاع ایستاده، متوسط ​​فشار جامد در محل های مختلف محوری روتور کاهش می یابد و به طور مساوی در طول ارتفاع روتاری توزیع می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Note: Riser Pipe & Sleeve Pipe are the same length.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نکته: لوله Pipe لوله sleeve لوله به طول یک‌سان هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]توجه کنید لوله ی لوله ی لوله ی Riser همان طول هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف Riser

برخیزنده (اسم)
riser
خیز پله (اسم)
riser
بلند شونده (اسم)
riser

معنی عبارات مرتبط با Riser به فارسی

سحرخیز
نیمکت قابل تبدیل به تخت دو نفره یا دو تخت یکنفره

معنی Riser در دیکشنری تخصصی

riser
[سینما] سکو [برای زیر پای بازیگران ] - سکو - سکو - بلندکننده / خیزسکو - بلندکننده / خیزسکو - سکو [برای زیر پای بازیگران ]
[عمران و معماری] گردن - سطح عمودی پله - پیشانی پله - ارتفاع پله - قدپا
[کامپیوتر] بلند شونده - تخته مدار کوچکی که به طور محدودی درون برد مادر جای می گیرد. مقایسه کنید با daughterboard . همچنین نگاه کنید به card، motherboard . ( تعریف 2)
[زمین شناسی] پیشانی پله ، خیز پله ، برخیزنده ، بلند شونده ، لوله بالا رو، لوله قائم
[نساجی] بادامک عامل تعویض جعبه ماکو - برجستگی شبیه بادامک که سبب تعویض جعبه ماکو در ماشین بافندگی می گردد
[ریاضیات] تغذیه کننده، بالا برنده
[نفت] جداره دریایی
[نفت] زاویه نمای جداره دریایی
[نفت] قابلیت شناوری جداره ی دریایی
[نفت] بست لوله ی قائم
[نفت] اتصال لوله ی قائم
[نفت] لوله ی قائم
[عمران و معماری] لوله قائم - لوله مجرای بالا رونده - لوله عمودی
[زمین شناسی] لوله بالا رو، لوله قائم
[کامپیوتر] نوعی کابل که برای استفاده در دیوارها و نواحی باز مناسب است ،؛ اما برای محلهایی که در آنها هوا جریان دارد( مانند سقفهای آویزان ) ، مطلوب نیست . این نوع کابل ضد آتش است ، اما با حرارت شدید دود مهلکی از آن خارج می شود. بر خلاف plenum-eated .
[نفت] ته لوله ی قائم
[نفت] کشنده لوله ی قائم
[نفت] قطعه ی اتصال لوله ی قائم
[نفت] لوله ی قائم یکپارچه
[نفت] لوله ی قائم دریایی
[نفت] لوله ی افراشته ی صاف

معنی کلمه Riser به انگلیسی

riser
• one who rises (especially from bed); vertical board connecting two stair treads; large stair-like platform used during stage performances
• an early riser is someone who likes to get up early in the morning. a late riser is someone who likes to get up late.
• a riser is the flat vertical part of a step or stair.
early riser
• one who wakes up early, one who gets out of bed at an early hour

Riser را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی Riser

شاهین حسینی راد ٠٩:٠٦ - ١٣٩٧/١٠/٠٧
مکنده
|

مقداد سلمانپور ١٧:٤٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٩
لوله ای که مایع یا گاز در آن از پایین به بالا جریان دارد.
|

پیشنهاد شما درباره معنی Riserنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی riser
کلمه : riser
املای فارسی : رایزر
اشتباه تایپی : قهسثق
عکس riser : در گوگل


آیا معنی Riser مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )