برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Run - up - against

Run up against

Run up against را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
مواجه شدن با سختی
برخوردن به
تجربه سختی با چیزی یا کسی
رودر رویی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Run up against مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )