برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Running example

Running example را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا خلیلیان
مثال ادامه دار: مثالی که در یک مقاله، کتاب یا پایان نامه می آید و تا چندین بخش یا فصل برای توضیح مباحث مختلف از همان مثال استفاده می شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Running example مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )