برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1327 100 1

Rush

/ˈrəʃ/ /rʌʃ/

معنی: بوریا، فشار، یک پر کاه، ازدحام مردم، نی بوریا، انواع گیاهان خانواده سمار، حرکت شدید، تعجیل، حمله، جویبار، یورش، جوی، خیز، خیز زدن، هجوم بردن، برسر چیزی پریدن
معانی دیگر: شتافتن، شتابیدن، (با سرعت یا عجله) حرکت کردن، آمدن، رفتن، (معمولا با: on یا upon) یورش بردن، تاخت بردن، تکیدن، تک کردن، (ناگهان و با سرعت) حمله کردن، غافلگیر کردن، (به سرعت) گذشتن، عبور کردن، خطور کردن، (فوتبال امریکایی) با توپ دویدن، (با توپ) پیش رفتن، (با شتاب) بردن، رساندن، به عجله انداختن، دستپاچه کردن، هول کردن، عجله، شتابزدگی، ریختن مردم (به محلی)، ازدحام، (شدید) تکاپو، تلاش، پر مشغلگی، گرفتاری، (رفت و آمد مردم با وسایط نقلیه) شلوغی، تراکم، (مجازی) موج، تاخت و تاز، (به ویژه در مورد تزریق مواد مخدر مثلا هروئین) کیف ناگهانی و شدید، نشئه ی زیاد، (فیلم سینما - معمولا جمع) روزانه ها، نسخه ی ویرایش نشده، نسخه ی اول، (امریکا- دانشگاه ها) برای عضویت در انجمن های دانشجویی مصاحبه کردن، (گیاه شناسی)، سازو، نی (جنس juncus)، انواع گیاهان نی مانند (مثلا: bulrush)، حصیری، جزئی، کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن

بررسی کلمه Rush

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: rushes, rushing, rushed
(1) تعریف: to act or go swiftly or hastily; hurry.
مترادف: hurry, hustle
مشابه: bustle, career, chase, course, dash, fly, hasten, hie, hotfoot, race, scurry, speed, tear

(2) تعریف: to move suddenly and aggressively, as in attack; charge.
مترادف: charge
متضاد: float
مشابه: attack, blitz, course, rampage, storm

(3) تعریف: to flow in a plunging fashion.
مشابه: brawl, cascade, course, flow, flush, gush, plunge, pour, run, stream, surge, wash

- a river that rushed
[ترجمه A.A] رودخانه ای که جریان آب تندی داشت
|
[ترجمه ترگمان] رودخانه‌ای که به سرعت می‌رفت،
[ترجمه گوگل] رودخانه ای که عجله داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: in football, to carry the ball as a runner.
مشابه: carry, run
فعل گذرا ( transitive verb )
...

واژه Rush در جمله های نمونه

1. rush hours
ساعات شلوغی (جاده‌ها یا خیابان‌ها)

2. rush into print
با شتاب (و بدون بازخوانی و دقت) به چاپ رساندن

3. rush on (or for) something
تقاضای ناگهان برای چیزی،رونق ناگهان چیزی

4. rush something through
به شتاب تصویب یا تدوین یا مقرر (و غیره) کردن

5. a rush of penitence overcame her
موجی از پشیمانی او را فراگرفت.

6. a rush of sympathy
موجی از همدردی

7. don't rush the surgeon! let him do his work
جراح را وادار به تعجیل نکن‌! بگذار کارش را بکند.

8. the rush of modern life
گرفتاری‌های زندگانی امروزی

9. the morning rush
شلوغی (جاده‌ها و خیابان‌ها) در بامداد

10. (a. pope) fools rush in where angles fear to tread
ابلهان به محلی هجوم می‌برند که فرشتگان از قدم گذاشتن در آن واهمه دارند.

11. with a rush
با شتاب و شدت

12. the california gold rush of 1849
هجوم مردم به کالیفرنیا برای یافتن طلا در 1849

13. abbas did everything at a rush
عباس همه‌ی ...

مترادف Rush

بوریا (اسم)
rush , straw , bulrush , mat , matting , fescue
فشار (اسم)
compression , rush , stress , tension , violence , hustle , constraint , pressure , oppression , thrust , push , press , pressing , squeeze , discharge head , vim , enforcement , impressure , inrush , squeeze play
یک پر کاه (اسم)
rush
ازدحام مردم (اسم)
rush
نی بوریا (اسم)
rush , switch cane
انواع گیاهان خانواده سمار (اسم)
rush
حرکت شدید (اسم)
rush
تعجیل (اسم)
post , acceleration , rush
حمله (اسم)
fit , offense , rush , access , onset , attack , assault , offensive , onslaught , charge , onrush , spell , epilepsy , inroad , hysteria , foray , sally
جویبار (اسم)
rush , acequia , rivulet , rill , coulee , fluor , streamlet
یورش (اسم)
offense , rush , attack , assault , offensive , onslaught , onrush , raid , pash , pounce , sally , sortie
جوی (اسم)
cut , rush , stream , kennel , gutter , runnel
خیز (اسم)
bound , rush , rising , wave , billow , edema , jump , leap , dropsy , swelling , tumor , lunge , stud , uprising , water wave
خیز زدن (فعل)
bound , rush , jump , leap , lunge
هجوم بردن (فعل)
rush
برسر چیزی پریدن (فعل)
rush

معنی عبارات مرتبط با Rush به فارسی

شمع لویی (شمعی که فتیله ی آن از مغز نی درست شده است - rushlight و rush light هم می گویند)، شمع پیزر فتیله
ساعت پرمشغله، ساعت شلوغی (خیابان ها و جاده ها)، وقت پررفت و آمد
با شتاب (و بدون بازخوانی و دقت) به چاپ رساندن
تقاضای ناگهان برای چیزی، رونق ناگهان چیزی
ریشه اریسا، ریشه ایرسا
به شتاب تصویب یا تدوین یا مقرر (و غیره) کردن
گورگیاه
بته لویی
(امریکا - خودمانی) به زور اخراج کردن (یا شدن)
(آمریکا) هجوم مردم به ناحیه ای که در آن طلا کشف شده است (مثل هجوم به سوی کالیفرنیا در سال 1849)
هول هولکی - با عجله
رجوع شود به: horsetail
گور گیاه
با شتاب و شدت

معنی Rush در دیکشنری تخصصی

[سینما] نمونه های فیلمبرداری شده - نمونه های روزانه - نخستین نسخه مثبت - فیلم چاپ شده و تدوین نشده - کپی کار
[سینما] راش / روزانه ها
[سینما] چاپ روزانه

معنی کلمه Rush به انگلیسی

rush
• speed, haste; sudden increase in activity or speed; any species of marsh grass from the genus juncus
• hurry, make haste; act or move quickly; cause to hurry
• to rush somewhere means to go there quickly.
• when people rush to do something, they do it without delay, because they are very eager to do it.
• if a group of people such as police or soldiers rush a person or a place, they attack them suddenly in order to take control of them.
• if you rush something, you do it in a hurry.
• if you rush someone or something to a place, you take them there quickly.
• if you rush someone into doing something, you make them do it without allowing them enough time to think about it.
• if there is no rush to do something, there is no need to do it quickly.
• if there is a rush for something or a rush to do something, there is a sudden increase in people's attempts to get it or do it.
• if air or liquid rushes somewhere, it flows there suddenly and quickly. verb here but can also be used an a singular noun. e.g. there was a little rush of air.
• if you experience a rush of a feeling, you suddenly experience it very strongly.
• the rushes of a film are the parts that have been filmed but have not yet been edited; a technical term.
• rushes are plants that grow near water and have long, thin stems.
• if you rush in or rush into something, you do or decide something too quickly, without thinking about it carefully enough.
rush hour
• period in the morning and evening of the greatest burden upon the channels of transportation
• the rush-hour is the period during the morning and the evening when most people are travelling to or from work.
rush hours
• peak hours (periods of the greatest burden upon the channels of transportation: usually right before 8 am and towards 5 pm)
...

Rush را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
عجله کردن
diba
هجوم بردن
romina
عجله - شتاب-تاختن
mobina
عجله-شتاب-تاختن
کامبیز اخوان
سریع آمدن
Rush to Calcutta, if you would see me
اگه میخوای منو ببینی سریع به کلکته بیا
امین
با شتاب بردن
PN
A time when many people try to get or do something in a hurry
هستی ملاحی
شتاب داشتن
الهام
رودخانه
رویا ریاحی
هجوم بردن به چیزی
y
عجله کردن 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️
Hosns
ترافیک
fatima
بعضی جاها خشن و سریع،شتاب
محمد ولی زاده
A time when many people try to get or do something in a hurry
بهمن حکمتی زاده
نیِ بوریا، علفِ حصیر - (صفت گونه) حصیری مثال: a rush mat

علی
خیره شدن،فشار آوردن
مهدی گنجی
هجوم بردن
Dor
عجله کردن در کتاب کانون
Sara_kavoosi
A rush of guilt
احساس گناه
سهیل
in rush درحالت صفت به معنی :عجله داشتن :Sorry, I'm in a rush. Could we do this tomorrow
in rush در حالت قیدبه معنی:به سرعت: The car left the scene of the crime in a rush
مینا مهرآذر
خیزبرداشتن برای...
حمله کردن
هجوم به
نادر
اشتیاق، ولع
melina taheri
attack
حمله ور شدن
🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️
Arisa
حقه،کلک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rush
کلمه : rush
املای فارسی : راش
اشتباه تایپی : قعسا
عکس rush : در گوگل

آیا معنی Rush مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )