برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1328 100 1

rake up

/ˈreɪkˈəp/ /reɪkʌp/

معنی: گود کردن، لخت کردن
معانی دیگر: (درباره ی سر یا رسوایی و غیره) اطلاعات به دست آوردن، کاشف به عمل آوردن

واژه rake up در جمله های نمونه

1. She helped her father to rake up the dried grass into piles.
[ترجمه حسین] اون به پدرش کمک کرد تا برگ های خشک و مرده را به صورت تپه ای جمع کند
|
[ترجمه ترگمان]به پدرش کمک کرد تا علف‌های خشک را با خاک یک‌سان کند
[ترجمه گوگل]او به پدرش کمک کرد تا چمن خشک را به شمعها بچسبانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We need to rake up two more players to form a team.
[ترجمه ترگمان]ما باید دو بازیکن دیگر را جمع کنیم تا یک تیم تشکیل دهیم
[ترجمه گوگل]ما نیاز به تشکیل دو تیم دیگر برای تشکیل تیم داریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In the autumn I rake up the dead leaves.
[ترجمه ترگمان]در پاییز برگ‌های مرده را جمع کردم
[ترجمه گوگل]در پاییز من برگ های مرده را جمع کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'm trying to rake up some p ...

مترادف rake up

گود کردن (فعل)
gull , deepen , rake up , scoop
لخت کردن (فعل)
rob , pluck , harry , ransack , sack , strip , skin , rake up , fleece , rifle

rake up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
پیش کشیدن،کاشف به عمل آوردن، یاد آوری کردن، در آوردن،نشون دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rake up
کلمه : rake up
املای فارسی : راکه آاپ
اشتباه تایپی : قشنث عح
عکس rake up : در گوگل

آیا معنی rake up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )