برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1184 100 1

ramshackle

/ˈræmˌʃækl̩/ /ˈræmʃækl̩/

معنی: نا پایدار، شل، متزلزل، لکنتی
معانی دیگر: شل و ول، لق لقو، فکسنی، زهوار در رفته، قراضه، بدخلق

بررسی کلمه ramshackle

صفت ( adjective )
• : تعریف: poorly constructed or in disrepair; rickety.
مترادف: decrepit, dilapidated, jerry-built, rickety, shaky, tumble-down
مشابه: crumbling, run-down, tottering, unstable

- The refugees were living in ramshackle huts.
[ترجمه ترگمان] پناهندگان در کلبه‌های محقر زندگی می‌کردند
[ترجمه گوگل] پناهجویان در کلبه های شلوغ زندگی می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه ramshackle در جمله های نمونه

1. a ramshackle old building
یک بنای قدیمی و سست بنیاد

2. They entered the shop, which was a curious ramshackle building.
[ترجمه ترگمان]وارد مغازه شدند که ساختمان ramshackle عجیبی بود
[ترجمه گوگل]آنها وارد مغازه شدند، که یک ساختمان شگفت انگیز بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They joined with a ramshackle alliance of other rebels.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها با یک اتحاد متزلزل از شورشیان دیگر به هم پیوستند
[ترجمه گوگل]آنها با یک اتحاد شورشیان دیگر پیوستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The opposition criticized the government's ramshackle economic policies.
[ترجمه ترگمان]اپوزیسیون از سیاست‌های متزلزل اقتصادی دولت انتقاد کرد
[ترجمه گوگل]اپوزیسیون سیاست های اقتصادی اقتصادی کشور را مورد انتقاد قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. We need to reorganize this ramshackle system.
[ترجمه ترگمان]ما باید این سیستم زواردررفته را دوباره مرتب کنیم
...

مترادف ramshackle

نا پایدار (صفت)
fugacious , changeable , astable , unstable , labile , ramshackle , evanescent , transitory , astatic , transient , mutable , impermanent , vacillatory
شل (صفت)
ramshackle , loose , slack , baggy , sleazy , limp , floppy , lax , lame , loppy , knock-kneed , solute
متزلزل (صفت)
unstable , ramshackle , insecure , instable , wavery , shaky , precarious , shaking , palsied , trembling , seismic , tottery
لکنتی (صفت)
ramshackle

معنی کلمه ramshackle به انگلیسی

ramshackle
• broken-down, rickety, dilapidated
• a ramshackle building is badly made or in a very bad condition.

ramshackle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Yy
خرابه ویرانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ramshackle
کلمه : ramshackle
املای فارسی : رمشککل
اشتباه تایپی : قشئساشزنمث
عکس ramshackle : در گوگل

آیا معنی ramshackle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )