انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 891 100 1

بررسی کلمه rancorous

صفت ( adjective )
مشتقات: rancorously (adv.)
• : تعریف: feeling or showing bitter resentment; hateful.
متضاد: amicable
مشابه: acrimonious, bitter, hateful, resentful, spiteful, vicious, virulent

- The negotiations became increasingly rancorous until finally both sides walked out.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] این مذاکرات بیش از پیش کینه و کینه به دل گرفتند تا اینکه سرانجام هر دو طرف به راه افتادند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] مذاکرات به طور فزاینده ای فریب خورده بود تا اینکه بالاخره هر دو طرف به راه افتادند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه rancorous در جمله های نمونه

1. The talks became increasingly bitter and rancorous.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مذاکرات بیش از پیش تلخ و کینه آمیز به نظر می‌رسید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مذاکرات به طور فزاینده ای تلخ و خشمگین شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. His speech was a bilious, rancorous attack on young people.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]His a بود، کینه به دل مردم جوان بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سخنرانی او یک حمله جسورانه و خشمگین به جوانان بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The deal ended after a series of rancorous disputes.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این معامله پس از یک سری اختلافات کینه جویانه به پایان رسید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این معامله پس از یک سری اختلافات فریبنده به پایان رسید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The rancorous case has been a political and emotional flashpoint for the city and a barometer of race relations in New York.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]رابطه rancorous یک نقطه اشتعال سیاسی و احساسی برای شهر و معیاری برای روابط نژادی در نیویورک بوده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پرونده جنجالی یک فلاپیده سیاسی و احساسی برای شهر و یک فشار سنج روابط نژادی در نیویورک بوده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. We were the greedy ambulance chasers representing rancorous clients who clogged the court dockets.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما افراد ambulance greedy بودیم که representing rancorous را نشان می‌دادند که the را مسدود کرده بودند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما فریبنده های آمبولانس حریص به نمایندگی از مشتریان فریبنده که دکه های دادگاه را مسدود کردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. In rancorous tones its press preached hostility, and an anti - British policy was adopted in international affairs.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در لحن rancorous، مطبوعات خصومت را موعظه کردند، و سیاست ضد انگلیسی در امور بین‌الملل به تصویب رسید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در مطبوعات، مطبوعات آن را خصمانه اعلام کردند، و سیاست ضد بریتانیا در امور بین الملل به تصویب رسید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. He had long since wearied of discussing the rancorous subject.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مدت‌ها بود که از این موضوع کینه به دل گرفته بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او مدت هاست از بحث در مورد موضوع ترسناک خسته شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The resulting fracas led to the suspension of proceedings for two hours on Wednesday and further rancorous debate yesterday.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این شورش منجر به تعلیق جلسات به مدت دو ساعت در روز چهارشنبه و debate further دیروز شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این شکست ها منجر به تعلیق دادرسی برای دو ساعت در روز چهارشنبه و دیروز بحث های جدی تر شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The debate in America over health - care reform turned rancorous.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بحث در مورد اصلاح مراقبت‌های بهداشتی در آمریکا کینه توزانه را به خود گرفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بحث در آمریکا در مورد اصلاحات مراقبت بهداشتی، فریبنده بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف rancorous

معاند (صفت)
obstinate , stubborn , inimical , bitter-end , rancorous , spiteful , contumacious
دارای عداوت و دشمنی دیرین (صفت)
rancorous

معنی کلمه rancorous به انگلیسی

rancorous
• bitter, resentful, bearing ill will; hateful, filled with animosity, filled with enmity
• someone who is rancorous feels deep and bitter hatred; a formal word.

rancorous را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی rancorousنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rancorous
کلمه : rancorous
املای فارسی : رنکروس
اشتباه تایپی : قشدزخقخعس
عکس rancorous : در گوگل


آیا معنی rancorous مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )