برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1156 100 1

ranks

واژه ranks در جمله های نمونه

1. esfahan ranks second amongst iran's cities
در میان شهرهای ایران اصفهان مقام دوم را دارد.

2. lower ranks
رتبه‌های پایین‌تر

3. open ranks
(ارتش) گسترش باز (در سواره نظام)،صف باز

4. the commander ranks all officers
فرمانده مافوق کلیه‌ی افسران است.

5. the party's ranks were torn by dissenison
نفاق صفوف حزب را از هم پاشید.

6. love levels all ranks
عشق همه را در در یک سطح قرار می‌دهد.

7. tall pines whose ranks extended to the mountaintops
کاج‌های بلندی که رشته‌ی آنها تا بالای کوه‌ها ادامه داشت

8. the soldiers broke ranks
سربازان آرایش صفوف را به هم زدند.

9. to dress the ranks
نفرات را به صف کردن

10. in my judgement, he ranks last
به نظر من او آخر همه است.

11. people of different social ranks
مردم طبقات مختلف اجتماع

12. soldiers stood in tight ranks
سربازان در صفوف متراکم ایستاده بودند.

13. to rise from the ranks
از سربازی ارتقا پیدا کردن ...

معنی عبارات مرتبط با ranks به فارسی

مردم ازهر طبقه

معنی کلمه ranks به انگلیسی

break ranks
• fall into disorder (formation of soldiers); disagree in opinion or action from a person's peers; fail to comply to an expected or predominant pattern
close ranks
• come together into a tight formation (military)
closed ranks
• lessened the distance between rows of soldiers; unify
closing ranks
• lessening the distance between rows of soldiers; unifying
in serried ranks
• in rows crowded closely together
opened ranks
• created a space, made a gap, was spread out
opening ranks
• creating a space, making a gap, spreading out
other ranks
• ranks of those who are not commissioned officers, ranks of staff officers, ranks of non-commissioned officers, ranks of enlisted soldiers
reduce to the ranks
• lower in rank, lower status
rise from the ranks
• go from being a regular soldier to being a commissioned officer; go up the ranks, rise in status

ranks را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
مراتب، درجات، طبقات، صفوف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی ranks مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )