برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ratten


(کارگرى را )بوسیله دزدیدن یا خراب کردن افزارش اذیت کردن

ratten را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شبنم
حصیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ratten
کلمه : ratten
املای فارسی : رتن
اشتباه تایپی : قشففثد
عکس ratten : در گوگل

آیا معنی ratten مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )