برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

receive guests

receive guests را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
از مهمانان پذیرایی کردن
(collocation)

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی receive guests مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )