برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1319 100 1

receive only

/rəˈsiːvˈoʊnli/ /rɪˈsiːvˈəʊnli/

فقط گرفتنی

معنی receive only در دیکشنری تخصصی

receive only
[کامپیوتر] فقط دریافتی ،فقط گرفتنی

receive only را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی receive only
کلمه : receive only
املای فارسی : رکیو آنلی
اشتباه تایپی : قثزثهرث خدمغ
عکس receive only : در گوگل

آیا معنی receive only مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )