برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1280 100 1

recruitment

/rəˈkruːtmənt/ /rɪˈkruːtmənt/

معنی: استخدام، سرباز گیری

بررسی کلمه recruitment

اسم ( noun )
• : تعریف: the act or process of recruiting.
متضاد: dismissal

واژه recruitment در جمله های نمونه

1. he is in charge of recruitment
او مسئول استخدام است.

2. We're going to launch a big recruitment drive in the autumn.
[ترجمه ترگمان]ما قصد داریم تا یک ماشین استخدام بزرگ را در پاییز راه‌اندازی کنیم
[ترجمه گوگل]ما قصد داریم یک راننده استخدام بزرگ در پاییز را راه اندازی کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The club members did agree to modify their recruitment policy.
[ترجمه ترگمان]اعضای این باشگاه موافقت کردند که سیاست استخدام خود را تغییر دهند
[ترجمه گوگل]اعضای باشگاه موافقت کردند که سیاست استخدامشان را تغییر دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Increased recruitment of women engineers will help correct the gender imbalance in the profession.
[ترجمه ترگمان]افزایش استخدام مهندسان زن به اصلاح عدم تعادل جنسیتی در این حرفه کمک خواهد کرد
[ترجمه گوگل]افزایش استخدام مهندسین زن به اصلاح عدم تعادل جنسیتی در حرفه کمک خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She has set up her own executive recruitment business in Paris. ...

مترادف recruitment

استخدام (اسم)
service , employment , recruitment
سرباز گیری (اسم)
recruitment , enlistment

معنی recruitment در دیکشنری تخصصی

[صنعت] استخدام ، سرباز گیری

معنی کلمه recruitment به انگلیسی

recruitment
• act of enlisting or drafting new members (esp. into the armed forces)
• when recruitment takes place, people are persuaded to join an organization or an army.

recruitment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

fati
به کار گیری
A-min
حرفه کاریابی
farshad
فراهم کردن افراد
مریم
فراخوانی
shima
جذب نیرو
keyvan
کشاورزی: احیاء
shiva_sisi‌
استخدام، سرباز گیری
منا جهانبخشی
عضوگیری
حامد
بازجذب
مهدیس چگینی
نمونه گیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی recruitment
کلمه : recruitment
املای فارسی : رکرویتمنت
اشتباه تایپی : قثزقعهفئثدف
عکس recruitment : در گوگل

آیا معنی recruitment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )