برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1152 100 1

red hot

/ˈredˈhɑːt/ /redhɒt/

تفته، تاب امده، عصبانی، تازه تاب امده، سر، اتشی، ازجادررفته، مشتعل

بررسی کلمه red hot

صفت ( adjective )
(1) تعریف: red or glowing with, or as though with, intense heat.

(2) تعریف: filled with emotion, enthusiasm, or passion.
مشابه: torrid

(3) تعریف: new, or as though newly made or produced.
مشابه: hot

- a red-hot tip on a horse race
[ترجمه ترگمان] یه انعام قرمز روی یه مسابقه اسب‌سواری
[ترجمه گوگل] نوک قرمز داغ در یک مسابقه اسب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
(1) تعریف: a frankfurter; hot dog.
مشابه: frank

(2) تعریف: a small, hard, red candy with a strong cinnamon flavor.

واژه red hot در جمله های نمونه

1. red-hot news
خبر داغ

2. Red hot coals glowed in the grate.
[ترجمه ترگمان]زغال‌سنگ سرخ در بخاری برق می‌زد
[ترجمه گوگل]زغال سنگ داغ سرخ شده در رطوبت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The door handles were red hot.
[ترجمه ترگمان]دستگیره در سرخ بود
[ترجمه گوگل]دستگیره های درب قرمز بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I bought him a red hot, a sort of sausage on a roll with mustard.
[ترجمه ترگمان]من براش یه سوسیس داغ و یه نوع سوسیس با سس خردل خریدم
[ترجمه گوگل]او یک قرمز داغ، یک نوع سوسیس بر روی رول با خردل خریدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. An icy sport has turned red hot.
[ترجمه ترگمان]یک ورزش یخ زده سرخ شد
[ترجمه گوگل]یک ورزش یخ زده داغ شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه red hot به انگلیسی

red hot
• burning, on fire; angry, ablaze; hot, straight out of the oven
• something that is red-hot is so hot that it turns red.
• people or situations that are red-hot are full of very strong feelings; an informal use.

red hot را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سحر اندری
بسیار محبوب و هیجان انگیز
علی سهام
فوق‌العاده یا استثنایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی red hot
کلمه : red hot
املای فارسی : ردا هات
اشتباه تایپی : قثی اخف
عکس red hot : در گوگل

آیا معنی red hot مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )