برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1321 100 1

redundantly


فراوان، بطور زائدیازیادی، باحشو وزوائد

معنی کلمه redundantly به انگلیسی

redundantly
• superfluously, excessively; repetitively; abundantly, plentifully; as a duplicate back-up system

redundantly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهزاد
یکجا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی redundantly
کلمه : redundantly
املای فارسی : ردوندنتلی
اشتباه تایپی : قثیعدیشدفمغ
عکس redundantly : در گوگل

آیا معنی redundantly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )