برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1322 100 1

reduplicate

/rɪˈdjuːplɪkeɪt/ /rɪˈdjuːplɪkeɪt/

معنی: دو چندان، نسخه دوم، دو برابر کردن، تکرار کردن
معانی دیگر: نسخه برداشتن، کپی کردن، دو چندان کردن، (زبان شناسی) دوگان سازی کردن (مثلا tom-tom یا bye-bye)، دوچندان شدن، دوبرابر شدن، دوچندانی، دوبرابری، المثنی

بررسی کلمه reduplicate

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: reduplicates, reduplicating, reduplicated
(1) تعریف: to repeat or duplicate.

(2) تعریف: to form (a derivative or new word) by repeating all or part of a root word.
فعل ناگذر ( intransitive verb )
(1) تعریف: to be duplicated.

(2) تعریف: to be repeated, as in grammatical reduplication.
صفت ( adjective )
• : تعریف: doubled.

واژه reduplicate در جمله های نمونه

1. Alternating-current-direct-current reduplicate iron plating is a new technology that can make full use of existing equipment and attain fine plating.
[ترجمه ترگمان]روکش فلزی جریان متناوب جریان متناوب یک تکنولوژی جدید است که می‌تواند استفاده کامل از تجهیزات موجود و دست یابی به روکش مناسب را ایجاد کند
[ترجمه گوگل]جوش کاری آهنربای متناوب جاری-مستقیم-فعلی یک تکنولوژی جدید است که می تواند به طور کامل از تجهیزات موجود استفاده کند و به خوبی پوشش داده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The procedure of landscape architecture planning is a reduplicate dialogue between a planner and the site.
[ترجمه ترگمان]فرآیند برنامه‌ریزی معماری چشم‌انداز یک گفتگوی reduplicate بین یک برنامه‌ریز و سایت است
[ترجمه گوگل]برنامه ریزی معماری برنامه ریزی معماری یک دیالوگ تکراری بین برنامه ریز و سایت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In order for sex to exist, signs must reduplicate biological being.
[ترجمه ترگمان]برای اینکه سکس وجود داشته باشد، نشانه‌ها باید بیولوژیکی باشند
[ترجمه گوگل]برای اینکه جنسیت وجود داشته باشد، علائم باید موجودیت بیولوژیکی را کمرنگ کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف reduplicate

دو چندان (صفت)
reduplicate
نسخه دوم (صفت)
reduplicate
دو برابر کردن (فعل)
double , redouble , reduplicate
تکرار کردن (فعل)
reiterate , repeat , replicate , reduplicate , rehearse , frequent , iterate , ingeminate , renew

معنی reduplicate در دیکشنری تخصصی

reduplicate
[ریاضیات] مضاعف کردن

معنی کلمه reduplicate به انگلیسی

reduplicate
• double, copy; repeat, perform again
• double, copy; repeat, perform again

reduplicate را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی reduplicate
کلمه : reduplicate
املای فارسی : ردوپلیکت
اشتباه تایپی : قثیعحمهزشفث
عکس reduplicate : در گوگل

آیا معنی reduplicate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )