برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1286 100 1

refrigerator

/rəˈfrɪdʒəˌretər/ /rɪˈfrɪdʒəreɪtə/

معنی: یخچال برقی، سردخانه، دستگاه مبرد، یخچال، سرد خانه اشپز خانه

بررسی کلمه refrigerator

اسم ( noun )
• : تعریف: a room, cabinet, or appliance where food or other substances are preserved in a cold environment.

واژه refrigerator در جمله های نمونه

1. our refrigerator has two separate compartments for ice and vegetables
یخچال ما برای یخ و سبزیجات دو جای مجزا دارد.

2. the refrigerator was so cold that the bottles had iced
یخچال آنقدر سرد بود که بطری‌ها یخ زده بودند.

3. a fat refrigerator
یخچال پر

4. an electric refrigerator
یخچال برقی

5. children raided the refrigerator
بچه‌ها به یخچال دستبرد زدند.

6. cheese keeps in a refrigerator for a long time
پنیر مدت‌ها در یخچال می‌ماند (خراب نمی‌شود).

7. the salesman demonstrated the refrigerator to customers
فروشنده طرز کار یخچال را به مشتریان نشان داد.

8. milk is best preserved in a refrigerator
بهترین راه نگهداری شیر قرار دادن آن در یخچال است.

9. he left the leftover food in the refrigerator
خوراک پس مانده را در یخچال گذاشت.

10. the instructions stuck on the back of a refrigerator
دستورالعمل‌هایی که پشت یخچال چسبانده شده است

11. he capped the bottle and put it back in the refrigerator
او در بطری را گذاشت و آن را دوباره در یخچال قرار ...

مترادف refrigerator

یخچال برقی (اسم)
cold store , fridge , frig , refrigerator
سردخانه (اسم)
fridge , frig , refrigerator
دستگاه مبرد (اسم)
fridge , frig , refrigerator
یخچال (اسم)
icebox , refrigerator , icehouse
سرد خانه اشپز خانه (اسم)
icebox , refrigerator

معنی عبارات مرتبط با refrigerator به فارسی

(ویژه ی حمل گوشت و غیره) کامیون سردخانه دار، کامیون یخچالی

معنی refrigerator در دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] یخچال ، یخچال برقی

معنی کلمه refrigerator به انگلیسی

refrigerator
• any appliance or room used store items at low temperatures
• a refrigerator is a large container which is kept cool inside, usually by electricity, so that the food and drink in it stays fresh.

refrigerator را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

MAHDI
یخچال
Marzie
یخچال
آراز فرشباف
fridge
یخچال (برقی)
AREZOO
یخچال
ترمه
سرد خانه،یخچال
Amir
یخچال برقی
....
It is a name of gadget and it use for carring somethings that they need to have cold weather
محمد حسین کریمی
فریزر.... یخچال
محمد حسین کریمی
انگلیسی:fridge
Lili
یخچال فریزر
Shakib
یخچال

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی refrigerator
کلمه : refrigerator
املای فارسی : رفریگرتر
اشتباه تایپی : قثبقهلثقشفخق
عکس refrigerator : در گوگل

آیا معنی refrigerator مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )