انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 929 100 1

بررسی کلمه refurbish

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: refurbishes, refurbishing, refurbished
مشتقات: refurbishment (n.)
• : تعریف: to make clean, fresh, and attractive again, as by renovating, refurnishing, or repainting (a home, office, or the like).
مشابه: renovate

واژه refurbish در جمله های نمونه

1. Work then began inside the main school to refurbish classrooms, staff rooms and toilets.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سپس کار خود را در مدرسه اصلی آغاز کرد تا کلاس‌ها، اتاق‌های کارکنان و توالت‌ها را نوسازی کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سپس در داخل مدرسه اصلی شروع به کار کرد تا کلاس های آموزشی، اتاق های کارکنان و توالت ها را بازسازی کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Our empty shipyards can not refurbish our cruise liners to the same time-scale as overworked but competitive foreign yards.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کارگاه‌های خالی ما نمی‌توانند کشتی‌های مسافرتی خود را به همان اندازه که بیش از اندازه بیش از اندازه بیش از اندازه بیش از اندازه بیش از حد وسیع هستند، بازسازی کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کشتیرانی خالی ما نمیتوانیم خطوط کروز خود را به همان اندازه مقیاس به عنوان کارهای باقیمانده از رقابتهای خارجی رقابت کنیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. A developer wants to refurbish the Green Street Hotel.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک توسعه دهنده می‌خواهد هتل خیابان گرین را نوسازی کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک توسعه دهنده می خواهد هتل Green Street را بازسازی کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. They would steal cars, repaint, refurbish, and crack new cylinders for them.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن‌ها اتومبیل‌ها، repaint، بازسازی و ترک cylinders جدید را برای آن‌ها می‌دزدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها اتومبیل ها را سرقت می کنند، دوباره رنگ می کنند، بازسازی می کنند و سیلندرهای جدید را برای آنها باز می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Some manufacturers refurbish products themselves and others use qualified third party partners.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برخی از تولید کنندگان خود محصولات خود را احیا می‌کنند و سایرین از شرکای واجد شرایط ثالث استفاده می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برخی از تولیدکنندگان خود را به روز رسانی می کنند و دیگران از شرکای شخص ثالث واجد شرایط استفاده می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Help Rebecca refurbish a rundown castle and turn it into a pizza palace!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به ربکا کمک کن یه قلعه قدیمی پیدا کنه و اونو تبدیل به یه قصر پیتزا کنه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کمک به ربکا یک قلعه سرگردان را بازسازی کنید و آن را به یک کاخ پیتزا تبدیل کنید!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Housing Society volunteers refurbish the homes for the elderly.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]داوطلبان جامعه مسکن خانه‌های سالمندان را بازسازی می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]داوطلبان جامعه مسکن، خانه های سالمندان را بازسازی می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. UCF is a group of volunteers who refurbish computer hardware together donation to local needy families.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]UCF گروهی از داوطلبانی است که سخت‌افزار کامپیوتر را بازسازی می‌کنند و به خانواده‌های نیازمند کمک می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]UCF گروهی از داوطلبان است که سخت افزار رایانه را با اهدای کمک به خانواده های فقیر محلی هماهنگ می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The same applies to renovations and plans to refurbish, make repairs, or redecorate.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همین مساله در مورد نوسازی و طرح‌هایی برای بازسازی، انجام تعمیرات، یا redecorate اعمال می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همین امر مربوط به بازسازی و برنامه ریزی برای تعمیر، تعمیر و یا تعمیر مجدد می باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The council hope to enter into a long lease with Hearth Housing Association who would refurbish the lodges for tenant occupation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این شورا امیدوار است با انجمن مسکن Hearth که محل سکونت مستاجران را بازسازی خواهد کرد، به مدت طولانی اجاره شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این شورا امیدوار است که با اجاره ای طولانی با انجمن مسکن مهر، وارد خانه های اشغال شده اش شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. In a number of areas local authorities have sold blocks of flats to private developers who then refurbish them prior to sale.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در تعدادی از مناطق، مقامات محلی بلوک‌های آپارتمانی را به توسعه دهندگان خصوصی فروخته‌است که سپس آن‌ها را قبل از فروش باز می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در تعدادی از مناطق، مقامات محلی بلوک های آپارتمان را به توسعه دهندگان خصوصی فروخته اند و سپس آنها را پیش فروش می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Part of the money will also be used to refurbish the Signy research station.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بخشی از این پول برای بازسازی ایستگاه تحقیقاتی Signy مورد استفاده قرار خواهد گرفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بخشی از پول نیز برای تجدید ایستگاه تحقیق Signy استفاده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. In time, one hopes and trusts that Gilmore will wave his magic wand and refurbish the theater to its former glory.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در زمان، یک امید و اعتماد به این که گیلمور می‌تواند چوب جادوی یاش را تکان دهد و تئاتر را به شکوه سابق خود باز کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در زمان، یکی از امیدوار است و اعتقاد دارد که گیلمور گرز جادویش را شنیده و تئاتر را به شکوه سابق خود بازسازی می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. To go one step further, the Singapore Government extend the lifespan of the public buses, SBS decided to refurbish and fitted air-con. unit on the aging conventional single-decker.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای اینکه یک قدم جلوتر برویم، دولت سنگاپور طول عمر اتوبوس‌های عمومی را تمدید می‌کند و SBS به تعمیر و نصب تجهیزات هوایی مجهز است که در حال حاضر تک decker معمولی در حال پیر شدن هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به دنبال یک قدم دیگر، دولت سنگاپور عمر طول عمر اتوبوس های عمومی را افزایش می دهد، SBS تصمیم به تعمیر و نصب هوا کن واحد در یک بلوک سنتی قدیمی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف refurbish

روشن و تازه کردن (فعل)
refurbish

معنی کلمه refurbish به انگلیسی

refurbish
• make new again, renovate, restore to good condition
• if you refurbish something, you clean it and re-equip it to make it more attractive or more modern; a formal word.
• if you refurbish the image of something or someone, you improve it in order to make it more popular.

refurbish را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی refurbish

نیما وکیل زاده ١١:١٨ - ١٣٩٧/١١/١١
تزئین(دکوراسیون جدید) و تعمیر چیزی مانند یک ساختمان یا دفتر به منظور بهبود ظاهر آن

تغییر و بهبود یک طرح، ایده یا مهارت
|

پیمان ٠٢:٣٦ - ١٣٩٨/٠٣/٢٣
در Refurbish بازسازی با مواد کاملا متفاوت جدید انجام میشه وهم از نظر ظاهر و هم کارکرد بهتر از اول میشه .
ولی restore بازسازی بطوریه که ویژگیهای تاریخی و زمانی ساختمان یا شئ دقیقا مثل حالت اولیه بشه است.برای ساختمانها یا چیزهای قدیمی که به شکل اولیه بازسازی میشن بکار میره.
Renovate هم که به قول خودمون یه بازسازی با وصله پینه کاری و سرهم بندی کردنه و ممکنه حتی ظاهر خیلی خوبی هم نداشته باشه.
|

پیشنهاد شما درباره معنی refurbishنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی refurbish
کلمه : refurbish
املای فارسی : رفوربیش
اشتباه تایپی : قثبعقذهسا
عکس refurbish : در گوگل


آیا معنی refurbish مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )