برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1284 100 1

regulus


معنی: فلز ناخالص، شاه یا سلطان دست نشانده
معانی دیگر: (نجوم) قلب الاسد، (ستاره ی) شیردل، (شیمی - فلزکاری - r کوچک) آنتیموان فلزی (نام کامل: regulus of antimony)، ستاره قلب الاسد

بررسی کلمه regulus

اسم ( noun )
• : تعریف: a blue-white binary star in the constellation Leo, having a combined magnitude of 1.3.

واژه regulus در جمله های نمونه

1. Regulus was the younger brother of Sirius Black.
[ترجمه ترگمان]ریگولاس برادر کوچک‌تر سیریوس به لک بود
[ترجمه گوگل]Regulus برادر کوچکتر سوریوس سیاه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Silvery - blue Regulus may look pinkish in the twilight.
[ترجمه ترگمان]ارباب ریگولاس هم شاید به صورتی مایل به قرمز ظاهر شود
[ترجمه گوگل]نقرهای - آبی Regulus ممکن است در گرگ و میش صورتی ظاهر شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Regulus survived only a few days after defying Voldemort ( reason unknown ) ( HBP 6 ).
[ترجمه ترگمان]ریگولاس چند روز پس از مبارزه با ولدمور (به دلیل نامعلومی)جان سالم به در برد (HBP ۶)
[ترجمه گوگل]Regulus فقط چند روز پس از شکست دادن ولدمورت (علت ناشناخته) زنده ماند (HBP 6)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Regulus is the brightest star in the constellation Leo.
[ترجمه ترگمان]ریگولاس روشن‌ترین ستاره در صورت فلکی شیر است
[ترجمه گوگل]Regulus درخشانترین ستاره در صورت فلکی لئو است
[ترجمه شما] ...

مترادف regulus

فلز ناخالص (اسم)
regulus
شاه یا سلطان دست نشانده (اسم)
regulus

regulus را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خورشيدوند
شاه، ستاره قلب الاسد
love is non stop Like sea
it's True like blind
its Shine like star
its Warm like Sun
its Soft like flower
And
it's beautiful like you

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی regulus
کلمه : regulus
املای فارسی : رگولوس
اشتباه تایپی : قثلعمعس
عکس regulus : در گوگل

آیا معنی regulus مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )