برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1326 100 1

rehashing


کامپیوتر : روند پر شدن یک جدول درهم

معنی rehashing در دیکشنری تخصصی

rehashing
[کامپیوتر] روند پر شدن یک جدول درهم

rehashing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر علی ناجی
چیز تکراری ، تکرار مکررات ، تعمیر کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rehashing
کلمه : rehashing
املای فارسی : رهاشینگ
اشتباه تایپی : قثاشساهدل
عکس rehashing : در گوگل

آیا معنی rehashing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )