برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1318 100 1

reimbursement

/ˌriəmˈbɜːrsmənt/ /ˌriːɪmˈbɜːsmənt/

معنی: باز پرداخت

واژه reimbursement در جمله های نمونه

1. He received reimbursement for his travel expenses.
[ترجمه ترگمان]او بازپرداخت مخارج سفر را دریافت کرد
[ترجمه گوگل]او برای هزینه های سفر خود بازپرداخت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You will receive reimbursement for any additional costs incurred.
[ترجمه ترگمان]شما بازپرداخت هزینه‌های اضافی را دریافت خواهید کرد
[ترجمه گوگل]شما برای هر هزینه اضافی متحمل شده، هزینه بازپرداخت می گیرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She is demanding reimbursement for medical and other expenses.
[ترجمه ترگمان]او خواستار بازپرداخت هزینه‌های پزشکی و هزینه‌های دیگر است
[ترجمه گوگل]او خواستار بازپرداخت هزینه های پزشکی و غیره می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The suit asks for reimbursement of the $ 13 6 million in losses plus restitution of fees and unspecified damages.
[ترجمه ترگمان]این دادخواست هزینه بازپرداخت ۱۳ میلیون‌دلاری را علاوه بر جبران خسارت و خسارت unspecified درخواست می‌کند
[ترجمه گوگل]این کت و شلوار ...

مترادف reimbursement

باز پرداخت (اسم)
kickback , reimbursement

معنی کلمه reimbursement به انگلیسی

reimbursement
• act of paying back, repayment; compensation for a loss, repayment for an expense
• reimbursement is the repayment to someone of money that they have spent or lost while doing something for you or because of something you have done; a formal word.
reimbursement agreement
• agreement to provide compensation

reimbursement را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان
بازپرداخت يا استرداد
مجید
پوشش
reimbursement authorizations
مجوزهای پوشش،
فارسی را پاس بداریم.
در حسابداری قراردادهای نفت و گاز اگر بازپرداخت هزینه های پیمانکار مد نظر باشد آنگاه از واژه reimburse به معنای جبران کردن استفاده میشود اما اگر مقصود پاداش دادن به پیمانکار جهت سود(سوای هزینه ها) مد نظر باشد آنگاه از واژه remunerate به معنای پاداش دادن استفاده میشود.
جبران
بازپرداخت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی reimbursement
کلمه : reimbursement
املای فارسی : ریمبورسمنت
اشتباه تایپی : قثهئذعقسثئثدف
عکس reimbursement : در گوگل

آیا معنی reimbursement مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )