برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1285 100 1

relatable


باز گوپذیر، نقل کردنی

معنی کلمه relatable به انگلیسی

relatable
• can be shown to have a relation; can be told, can be narrated

relatable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مونا
قابل بیان
حسین رحمانی
مرتبط با واقعیت
حامد
مرتبط

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی relatable
کلمه : relatable
املای فارسی : رلتبل
اشتباه تایپی : قثمشفشذمث
عکس relatable : در گوگل

آیا معنی relatable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )