برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

relieved, adj•


آسوده، با خیال راحت

relieved, adj• را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی relieved, adj•
کلمه : relieved, adj•
املای فارسی : رلیود، ادج•
اشتباه تایپی : قثمهثرثی, شیت•
عکس relieved, adj• : در گوگل

آیا معنی relieved, adj• مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )