برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1296 100 1

remainder of an infinite series

معنی remainder of an infinite series در دیکشنری تخصصی

remainder of an infinite series
[ریاضیات] باقیمانده ی یک سری نامحدود

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی remainder of an infinite series مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )