برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1286 100 1

renewable

/riˈnuːəbl̩/ /rɪˈnjuːəbl̩/

معنی: تجدید شدنی

بررسی کلمه renewable

صفت ( adjective )
• : تعریف: able to be revived, regenerated, or restored to an original state or condition.

- As bamboo grows fast, it is a highly renewable resource.
[ترجمه ترگمان] با رشد بامبو، این یک منبع بسیار تجدید پذیر است
[ترجمه گوگل] به عنوان بامبو سریع رشد می کند، این یک منبع بسیار تجدید پذیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- This license is good for three years and is not renewable.
[ترجمه ترگمان] این مجوز برای سه سال خوب است و تجدید پذیر نیست
[ترجمه گوگل] این مجوز برای سه سال خوب است و قابل تجدیدنظر نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه renewable در جمله های نمونه

1. renewable resources
منابع زادپذیر (قابل تجدید)

2. Electricity companies pay a premium for renewable energy.
[ترجمه ترگمان]شرکت‌های برق حق ویژه انرژی تجدیدپذیر را پرداخت می‌کنند
[ترجمه گوگل]شرکت های برق هزینه های انرژی تجدید پذیر را پرداخت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Renewable sources of energy must be used where practical.
[ترجمه ترگمان]منابع انرژی تجدید پذیر باید در جایی که عملی است مورد استفاده قرار گیرند
[ترجمه گوگل]منابع تجدید پذیر انرژی باید در جایی کاربردی مورد استفاده قرار گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He has carried out extensive research into renewable energy sources.
[ترجمه ترگمان]او تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه منابع انرژی تجدیدپذیر انجام داده‌است
[ترجمه گوگل]او تحقیقات گسترده ای در زمینه منابع انرژی تجدید پذیر انجام داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Renewable energy will become progressively more important as time goes on.
...

مترادف renewable

تجدید شدنی (صفت)
renewable

معنی کلمه renewable به انگلیسی

renewable
• can be restored to good condition; can be resumed; can be refreshed; can be extended for an additional period of time
• a renewable source of energy is one which is naturally replaced when it is used, rather than being destroyed.
renewable energy sources
• sources for energy that are never depleted (such as solar power, wind power, hydroelectric power, etc.)

renewable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر محمد
قابل تجدید پذیر
حسين كريميان
دائمي، قابل استفاده مجدد، چندبارمصرف،
Mm
تمدید شدنی(برای اسناد رسمی)
سجاد مصلحی
تجدید پذیر
ماهور الوند
این کلمه بیشتر در علوم بکار رفته برای مثال فیزیک که به معنای تجدید پذیر هست...
فاطمه عالی پور
تجدید پذیر
شهرزاد شهابی
تجدیدپذیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی renewable
کلمه : renewable
املای فارسی : رنوبل
اشتباه تایپی : قثدثصشذمث
عکس renewable : در گوگل

آیا معنی renewable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )