برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1282 100 1

reorder

/riˈɔːrdər/ /ˌriːˈɔːdə/

معنی: دوباره مرتب کردن، دوباره سفارش دادن
معانی دیگر: دوباره دستور دادن، مجددا سفارش دادن

بررسی کلمه reorder

اسم ( noun )
• : تعریف: an identical repeated order of goods from a supplier.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: reorders, reordering, reordered
(1) تعریف: to put into a different, usu. more efficient order; rearrange.

- They have reordered the filing system.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها سیستم پر کردن پرونده را خراب کرده‌اند
[ترجمه گوگل] آنها سیستم ثبت نام را تنظیم کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to place another order for (goods, supplies, or the like).

واژه reorder در جمله های نمونه

1. Could you reorder more of this fabric?
[ترجمه ترگمان]میتونی از این پارچه بیشتر استفاده کنی؟
[ترجمه گوگل]می توانید بیشتر از این پارچه ترتیب دهید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We'll reorder when the existing stock is sold.
[ترجمه ترگمان]زمانی که سهام موجود فروخته می‌شود، دوباره سفارش می‌دهیم
[ترجمه گوگل]زمانی که سهام موجود فروخته می شود، مرتب سازی می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We'll reorder the furniture for our bedrooms.
[ترجمه ترگمان]ما مبل‌ها را برای bedrooms آماده می‌کنیم
[ترجمه گوگل]مبلمان ما را برای اتاق خواب ما تنظیم می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The first modification requires that a reorder point be established that allows for delivery lead times.
[ترجمه ترگمان]اولین اصلاح نیازمند این است که یک نقطه مرجع ایجاد شود که اجازه تحویل بار را می‌دهد
[ترجمه گوگل]اولین اصلاح نیاز به ایجاد یک نقطه ترتیب دارد که اجازه می دهد تا زمان تحویل در زمان تحویل
[ترجمه شما] ...

مترادف reorder

دوباره مرتب کردن (فعل)
reorder
دوباره سفارش دادن (فعل)
reorder

معنی reorder در دیکشنری تخصصی

[صنعت] سفارش مجدد
[ریاضیات] فاصله ی زمانی بین دو سفارش، زمان بین دو سفارش
[ریاضیات] سیستم سفارش مقدار ثابت
[حسابداری] حد تجدید سفارش
[کامپیوتر] نقطه سفارش مجدد
[ریاضیات] نقطه ی سفارش مجدد

معنی کلمه reorder به انگلیسی

reorder
• rearrange, reorganize; request again, ask for again, make an order again
• renewed request for something, instance of asking for something again
reorder point
• condition in which it is necessary to reorder inventory

reorder را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمان
تنظیم مجدد
مرتضی بزرگیان
بازآرایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی reorder
کلمه : reorder
املای فارسی : رئوردر
اشتباه تایپی : قثخقیثق
عکس reorder : در گوگل

آیا معنی reorder مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )