برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1322 100 1

result in

واژه result in در جمله های نمونه

1. Even innocuous substances can sometimes register a positive result in a drug test.
[ترجمه ترگمان]حتی مواد بی‌ضرر می‌توانند منجر به ایجاد یک نتیجه مثبت در تست اعتیاد شوند
[ترجمه گوگل]حتی بعضی از مواد بی خطر نیز می توانند یک نتیجه مثبت در یک آزمایش مواد مخدر ثبت کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Withdrawing the money early will result in a 10% penalty.
[ترجمه Miladtz] برداشت زودهنگام پول منجر به ده درصد جریمه میشود.
|
[ترجمه ترگمان]خارج کردن پول زودتر از موعد به یک جریمه ۱۰ درصدی منجر خواهد شد
[ترجمه گوگل]اخراج پول از ابتدا به 10٪ مجازات خواهد رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The changes may result in a greater reduction in employee numbers than we had previously expected.
[ترجمه Miladtz] تغییرات ممکن است منجر به کاهش بیشتر تعداد کارکنان نسبت به آنچه که ما پیش پینی کرده ایم بشود.
...

معنی کلمه result in به انگلیسی

result in
• cause, bring about

result in را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
منجر شدن به
غزل
منجر شدن به
منتهی شدن به
انجامیدن به
محمد علی کریمی
منتج شدن،به بار آوردن
F.M
دلالت داشتن
N
منجر شدن به...
Cause
Produce
Z
Cause or produce sth
منجر شدن ، در نتیجه
سجاد مصلحی
منجر شدن به-انجامیدن به
سعید صفاری مقدم
موجب شدن، منجر (به چیزی یا اتفاقی) شدن، منتهی شدن، باعث شدن، به بار آوردن
Matin
منجر شدن به، منتهی شدن به
محدثه فرومدی
در پی داشتن
متین خدایی
منجر شدن به

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی result in مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )