برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1324 100 1

return ticket

/rəˈtɝːnˈtɪkət/ /rɪˈtɜːnˈtɪkɪt/

(آمریکا - کانادا) بلیط بازگشت، بلیط دوسره

بررسی کلمه return ticket

اسم ( noun )
• : تعریف: (chiefly British) a ticket that allows a person to travel to a given destination and back to the starting point; round trip ticket.

واژه return ticket در جمله های نمونه

1. Your return ticket is valid for three months.
[ترجمه ترگمان]بلیت برگشت شما برای سه ماه معتبر است
[ترجمه گوگل]بلیط بازگشت شما به مدت سه ماه معتبر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Do you want a single or a return ticket?
[ترجمه ترگمان]یه بلیط برگشت یا یه بلیت برگشت می خوای؟
[ترجمه گوگل]آیا می خواهید یک بلیط یا یک بلیط بازگشت؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He bought a return ticket and boarded the next train for home.
[ترجمه ترگمان]بلیت برگشت را خرید و سوار قطار بعدی شد
[ترجمه گوگل]او یک بلیط بازگشتی خرید و به قطار بعدی برای خانه ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I would like a return ticket.
[ترجمه ترگمان] من بلیط برگشت رو دوست دارم
[ترجمه گوگل]من یک بلیط بازگشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه return ticket به انگلیسی

return ticket
• two way ticket, round trip ticket (british)
• a return ticket is a ticket for a train, bus, or aeroplane that allows you to travel to a particular place and then back again.

return ticket را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

azar
بلیط رفت و برگشت
M.s
بلیط دو طرفه

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی return ticket
کلمه : return ticket
املای فارسی : ریترن تیکت
اشتباه تایپی : قثفعقد فهزنثف
عکس return ticket : در گوگل

آیا معنی return ticket مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )