برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1289 100 1

revered

واژه revered در جمله های نمونه

1. a poet revered by all
شاعری که مورد تکریم همگان است

revered را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوذر.ف
محترم
ابوذر.ف
محترم
داریوش
ستایش
محمد رومزی
ستایش شده
تحسین شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی revered مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )