انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1011 100 1

rhetorical

تلفظ rhetorical
تلفظ rhetorical به آمریکایی/rəˈtɔːrɪkl̩/ تلفظ rhetorical به انگلیسی/rɪˈtɒrɪkl̩/

بی نیاز به پاسخ، وابسته به معانی بیان، بدیعی، بلاغتی، حاکی از بلاغت، سخندانانه، سخن سنجانه، معانی بیانی، وابسته به فصاحت وبلاغت، لفاظی

بررسی کلمه rhetorical

صفت ( adjective )
مشتقات: rhetorically (adv.), rhetoricalness (n.)
(1) تعریف: of, relating to, or having the nature of rhetoric.

- Repetition of a phrase can be a useful rhetorical device.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] Repetition عبارت میتونه یک دستگاه rhetorical مفید باشه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] تکرار یک عبارت می تواند یک دستگاه لفظی مفید باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: elaborate in form or style; artificially showy.
متضاد: unrhetorical
مشابه: orotund

- a rhetorical acceptance speech
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] سخنرانی پذیرش بدیعی را به زبان می‌آورد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] یک سخنرانی پذیرفتن لفظی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه rhetorical در جمله های نمونه

1. rhetorical devices
ترجمه صنایع بدیعی

2. a rhetorical question
ترجمه پرسش بی نیاز به پاسخ

3. The writer showed great rhetorical skill.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نویسنده مهارت بسیار بدیعی به نمایش گذاشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نويسنده توانايی لفظی زيادی را نشان داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. She ended her speech with a rhetorical flourish.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نطق خود را با لحنی ملایم‌تر ادا کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او سخنرانی خود را با شکوفایی لفظی به پایان رساند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. These arguments may have been used as a rhetorical device to argue for a perpetuation of a United Nations role.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این استدلال‌ها برای بحث درباره a نقش سازمان ملل، ممکن است به عنوان ابزاری برای بحث و بحث در نظر گرفته شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این استدلال ها ممکن است به عنوان یک ابزار لفظی برای استدلال در مورد حفظ یک نقش سازمان ملل مورد استفاده قرار گیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. If you tear off the rhetorical top-dressing from his article, you will find there is very little solid content.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر مقاله rhetorical را از مقاله او بردارید، پیدا خواهید کرد که مقدار کمی رضایت کامل وجود دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر از مقاله خود پاره پاره کردن لفاظی را پاره کنید، متوجه خواهید شد که محتوای جامد بسیار کمی وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Her queries were rhetorical, and best ignored.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نامه‌های پرس و جو با فصاحت آمیخته بود و به بهترین وجه نادیده گرفته می‌شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پرسش های او لفاظی بود و بهترین نادیده گرفته شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Republican Congressional leaders have launched a rhetorical assault against the Clinton proposal this week.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]رهبران کنگره جمهوری‌خواه، این هفته یک حمله لفظی به پیشنهاد کلینتون را آغاز کرده‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رهبران کنگره جمهوریخواه در هفته جاری یک حمله لفظی علیه پیشنهاد کلینتون را آغاز کرده اند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. A scientific theory, not just a rhetorical one.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یه تئوری علمی، نه فقط یه سوال معمولی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک نظریه علمی، نه فقط یک فریبکارانه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The rhetorical theorist does not assume that only some societies possess the rhetorical capacity to argue.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نظریه‌پرداز هنر فرض نمی‌کند که تنها برخی از جوامع دارای ظرفیت لفاظی هستند تا بحث کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نظریه پرداز بلاغی فرض نمی کند که فقط برخی جوامع دارای ظرفیت لفاظی برای استدلال باشند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Its rhetorical character is underlined by a certain vagueness about what the Grid will actually contain.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ویژگی بدیعی آن با ابهام خاصی در مورد آنچه که شبکه در واقع شامل می‌شود، مورد تاکید قرار می‌گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شخصیت لفاظی آن با یک ابهام مشخص در مورد آنچه Grid در واقع شامل آن است، مشخص می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. In the first place, the rhetorical perspective advocates understanding attitudes in terms of the wider social context.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در وهله اول، دیدگاه بدیع از درک نگرش‌های بر حسب شرایط اجتماعی گسترده‌تر حمایت می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در وهله اول، دیدگاه لفظی از درک نگرش ها از لحاظ زمینه اجتماعی گسترده تر، درک می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The power of stylistic analysis to reveal rhetorical strategy in non-fiction has applications beyond de Man and deconstruction.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]قدرت تحلیل سبکی برای آشکار کردن استراتژی لفاظی در غیر تخیلی، کاربردی فراتر از \"مرد و ساختارشکنی\" دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]قدرت تجزیه و تحلیل سبک برای نشان دادن استراتژی لفاظی در غیر داستانی کاربردی فراتر از دنیای انسان و انحطاط است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. At first glance, this rhetorical approach seems to direct the study of attitudes to that of public argument and controversy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در نگاه اول، این رویکرد بدیع به نظر می‌رسد که مطالعه نگرش‌های مربوط به بحث و جدل عمومی را هدایت می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در نگاه اول، این رویکرد لفظی به نظر می رسد که مطالعه نگرش ها نسبت به بحث و بحث های عمومی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. The rhetorical approach links the processes of thinking to those of argumentation, for it suggests that deliberative thought is internalized argumentation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]رویکرد بدیع، فرآیندهای تفکر به افراد استدلال را به هم پیوند می‌دهد، زیرا بیان می‌کند که تفکر deliberative استدلال internalized
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رویکرد لفظی فرآیندهای تفکر را به استدلال ها پیوند می دهد، زیرا این امر نشان می دهد که تفکر مشورتی، استدلال داخلی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی عبارات مرتبط با rhetorical به فارسی

پرسش بی نیاز به پاسخ، پرسش بدیهی (مثلا: کیست که به آب نیاز نداشته باشد؟)، مسئله مربوط بمعانی بیان، سوالی که برای تسجیل موضوعی بشود مثل اینکه بگوییم کیست که وطنش رادوست نداشته باشد

معنی کلمه rhetorical به انگلیسی

rhetorical
• pertaining to rhetoric; bombastic, unnecessarily ornate
• a rhetorical question is used in order to make a statement rather than to get an answer.
• rhetorical language is intended to be grand and impressive.
rhetorical question
• question whose answer is clear, question that was asked solely for the purpose of making an impression

rhetorical را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی rhetorical

باسم موالی زاده ١٣:٤٤ - ١٣٩٦/١١/٢١
در سیاست: شعارگونه،
پر طمطراق
|

دانیال کابلی ٠٠:١٥ - ١٣٩٨/٠٦/٢١
سنجید، با فکر
|

پیشنهاد شما درباره معنی rhetoricalنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

ا.امين > دادرسان
کورش شیرازی > یاقچی یول
فرشاد > paraphrase
کورش شیرازی > یاقچی
پیمان > nonchalance
zb > cross
نعمت الله سیادت مقدم شاعر > وقاهت
Ali > سخن بیهوده

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی rhetorical
کلمه : rhetorical
املای فارسی : رهتریکل
اشتباه تایپی : قاثفخقهزشم
عکس rhetorical : در گوگل


آیا معنی rhetorical مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )