برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
right - this - way

right this way

right this way را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر محمد خرمی
از این طرف ...
. a polite thing to say when you are
leading someone somewhere

Examples: Your table is ready. Right this way. Your waiter will be here soon.
Majid
درست از این سمت
فرشته
بفرمایید از این سمت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی right this way مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )