برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1288 100 1

ripcord

واژه ripcord در جمله های نمونه

1. I reached round for my ripcord but could not find it.
[ترجمه ترگمان]دستم را به طرف ripcord دراز کردم اما نتوانستم آن را پیدا کنم
[ترجمه گوگل]من برای ريبورد من ريختم اما نميتوانم آن را بگيرم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Ripcord: Billions of dollars, I got it!
[ترجمه ترگمان]!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !
[ترجمه گوگل]Ripcord میلیارد دلار، من آن را دریافت کردم!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Its ripcord can be attached to heavy furniture or a special hook so that the parachute opens automatically after its wearer jumps out a window.
[ترجمه ترگمان]ripcord می‌تواند به مبل سنگین یا قلاب مخصوص وصل شود تا چترنجات به طور خودکار بعد از اینکه پوشنده لباس از پنجره بیرون می‌جهد، باز می‌شود
[ترجمه گوگل]رفع آن می تواند به مبلمان سنگین و یا یک قلاب مخصوص متصل شود به طوری که چتر نجات به طور خودکار پس از استفاده از پنجره یونانی باز می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Ripcord: My inferior! Won't hprair-conticis applicforionen once more!
[ترجمه ترگ ...

معنی کلمه ripcord به انگلیسی

ripcord
• a ripcord is the cord that you pull in order to open a parachute.

ripcord را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
طناب کوتاهی که چترباز میکشد تا چترش باز شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی ripcord مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )