برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1323 100 1

rough cast


اندوده به شن وهک، گل مال شده، اجمالادرست شده، ناقص، ناتمام

معنی کلمه rough cast به انگلیسی

rough cast
• plaster, mortar; apply plaster, apply mortar

rough cast را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rough cast
کلمه : rough cast
املای فارسی : راف کست
اشتباه تایپی : قخعلا زشسف
عکس rough cast : در گوگل

آیا معنی rough cast مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )