انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1068 100 1

round robin

تلفظ round robin
تلفظ round robin به آمریکایی/ˈraʊndˈrɑːbən/ تلفظ round robin به انگلیسی/raʊndˈrɒbɪn/

معنی: درخواست کتبی، انجام مسابقه بنوبت
معانی دیگر: سند یا عرضحال که امضاهای آن روی خط دایره قرار دارند (تا تقدم و تاخر امضاکنندگان معلوم نشود)، (به ویژه تنیس) مسابقه ای که همه ی شرکت کنندگان با هم بازی می کنند، با گردش نوبت

بررسی کلمه round robin

اسم ( noun )
(1) تعریف: an athletic contest or tournament in which each participant has a turn competing with every other one.

(2) تعریف: a written communication, such as a memo, circulated among several people, often endorsed by, or with additions or comments from, each of the recipients.

واژه round robin در جمله های نمونه

1. Did you sign that round robin that was sent to the manager this week?
ترجمه کاربر [ترجمه Samaa] آیا شما درخواستی را که این هفته برای مدیر ارسال شد، امضا کردید؟
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اون نامه رو که هفته پیش مدیر برنامه بود رو امضا کردی؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا شما این رپی که به این مدیر ارسال شدید، امضا کردید؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Cricket this year switches to an eight-aside round robin for under-1teams, run over two days.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کریکت امسال به یک سینه‌سرخ هشت دور برای تیم‌های زیر ۱ سال سوئیچ می‌کند و بیش از دو روز طول می‌کشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کریکت در سال جاری به یک روبین دور 8 هفتم برای زیرمجموعه ها تبدیل می شود که دو روز طول می کشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. In a three-pair round robin tournament they finished ahead of Simon Jacob and Anthony Chapman.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در یک تورنمنت دوره‌ای سه تایی، آن‌ها جلوتر از Simon Jacob و آنتونی چاپمن به پایان رسیدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در مسابقات دور سه شنبه، سه بر یک، آنها پیش از سیمون یعقوب و آنتونی چپمن به پایان رسید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. In matches round robin system, the winner gains 2 points and the loser gains 1 point.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در سیستم سینه‌سرخ، برنده ۲ امتیاز می‌گیرد و تیم بازنده ۱ امتیاز کسب می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در مسابقات رگولاتوری، پیروزی 2 امتیاز به دست آورد و بازنده به 1 امتیاز می رسد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Axelrod's 14 - Prisoner's Dilemma round robin tournament was played on a computer.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]معمای robin ۱۴ ۱۴ Axelrod بر روی یک کامپیوتر انجام شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مسابقات قهرمانی رابین در مسابقات 14 ساله اکسلرود در کامپیوتر بازی کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. On the basis of that, a round robin scheduling method among two or more tasks having the same priority is given.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]براساس این روش، یک روش زمان‌بندی چرخشی در میان دو یا چند وظیفه که اولویت یکسانی دارند داده می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بر اساس آن، روش زمانبندی رابین در میان دو یا چند وظیفه دارای همان اولویت داده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Weighted Round Robin (WRR): RR scheduling with additional weighting factor to compensate for differences in realserver capabilities such as additional CPUs, more memory, and so on.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای جبران تفاوت‌ها در قابلیت‌های realserver مانند CPU های اضافی، حافظه بیشتر، و غیره
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]وزن رگولاتور (WRR) برنامه ریزی RR با فاکتور وزن اضافی برای جبران اختلافات در قابلیت های Realserver مانند پردازنده های اضافی، حافظه بیشتر و غیره
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Axelrod's 14 - player Prisoner's Dilemma round robin tournament was played on a computer.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]معمای Prisoner ۱۴ - Axelrod بر روی یک کامپیوتر انجام شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مسابقات قهرمانی رابین در مسابقات 14 نفره شرکت اکسلروود در یک کامپیوتر بازی کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The class sent a round robin letter to her.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کلاس برای او یک نامه رابین بزرگ فرستاده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کلاس یک نامه روبین به او فرستاد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. A : Shall we adopt the round robin system or the knock - out system?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ج: آیا سیستم گردشی دور و یا سیستم ضربه را انتخاب کنیم؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا باید سیستم رول رینگ یا سیستم خلع سلاح اتخاذ کنیم؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. We sent a round robin to the boss asking him to change the shift system.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما یک سینه‌سرخ را به رئیس فرستادیم و از او درخواست کرد که سیستم شیفت را تغییر دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما یک روبین را به رئیس فرستادیم و از او خواستیم که سیستم تغییر را تغییر دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. a round robin story.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یه داستان گرد رابین
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک داستان روبین دور
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Mr. Speaker: I think that the Hon. Member might start the round robin.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آقای سخنگو: فکر می‌کنم عضو Hon ممکنه گرد رابین رو راه بندازه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آقای بلندگو فکر می کنم که محترم عضو ممکن است رینگ را شروع کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. If a team withdraws form one match under the grouped single round robin system, it can still participate in other unfinished matches. Scores for withdrawer will be 0:
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر یک تیم پس از یک مسابقه تحت سیستم robin دور تکی گروه‌بندی شود، هنوز هم می‌تواند در دیگر بازی‌های ناتمام شرکت کند تعداد زیادی برای withdrawer ۰ خواهد بود:
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر یک تیم یک بازی را تحت یک سیستم یکپارچه گروه بندی متمرکز کند، هنوز هم می تواند در سایر مسابقات ناتمام شرکت کند نمره ها برای خروج 0 می باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف round robin

درخواست کتبی (اسم)
round robin
انجام مسابقه بنوبت (اسم)
round robin

معنی round robin در دیکشنری تخصصی

round robin
[کامپیوتر] گردش نوبت ؛نوبت گردشی
[آمار] دوره بازیهای دوره ای

معنی کلمه round robin به انگلیسی

round robin
• petition signed in such a way that it is impossible to tell who signed first; letter or written communication signed by a number of people; (sports) tournament in which each player plays all other players; letter sent to a group of people for the response by each person in turn; sequence, series
• a round-robin sporting event is a tournament where each player or team competing in it plays all the other players or teams in turn.
round robin dns
• method of managing server congestion by distributing data loads across multiple servers containing identical data (internet)

round robin را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

دکتر علی ناجی ١٧:٣٢ - ١٣٩٧/٠٥/١٦
دوره ای
|

حسین صافی زاده ٠٢:٢٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨
چرخشی
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی round robin
کلمه : round robin
املای فارسی : روند رابین
اشتباه تایپی : قخعدی قخذهد
عکس round robin : در گوگل


آیا معنی round robin مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )