برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1324 100 1

round robin

/ˈraʊndˈrɑːbən/ /raʊndˈrɒbɪn/

معنی: درخواست کتبی، انجام مسابقه بنوبت
معانی دیگر: سند یا عرضحال که امضاهای آن روی خط دایره قرار دارند (تا تقدم و تاخر امضاکنندگان معلوم نشود)، (به ویژه تنیس) مسابقه ای که همه ی شرکت کنندگان با هم بازی می کنند، با گردش نوبت

بررسی کلمه round robin

اسم ( noun )
(1) تعریف: an athletic contest or tournament in which each participant has a turn competing with every other one.

(2) تعریف: a written communication, such as a memo, circulated among several people, often endorsed by, or with additions or comments from, each of the recipients.

واژه round robin در جمله های نمونه

1. Did you sign that round robin that was sent to the manager this week?
[ترجمه Samaa] آیا شما درخواستی را که این هفته برای مدیر ارسال شد، امضا کردید؟
|
[ترجمه ترگمان]اون نامه رو که هفته پیش مدیر برنامه بود رو امضا کردی؟
[ترجمه گوگل]آیا شما این رپی که به این مدیر ارسال شدید، امضا کردید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Cricket this year switches to an eight-aside round robin for under-1teams, run over two days.
[ترجمه ترگمان]کریکت امسال به یک سینه‌سرخ هشت دور برای تیم‌های زیر ۱ سال سوئیچ می‌کند و بیش از دو روز طول می‌کشد
[ترجمه گوگل]کریکت در سال جاری به یک روبین دور 8 هفتم برای زیرمجموعه ها تبدیل می شود که دو روز طول می کشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In a three-pair round robin tournament they finished ahead of Simon Jacob and Anthony Chapman.
[ترجمه ترگمان]در یک تورنمنت دوره‌ای سه تایی، آن‌ها جلوتر از Simon Jacob و آنتونی چاپمن به پایان رسیدند
[ترجمه گوگل]در مسابقات دور سه شنبه، سه بر یک، آنها پیش از سیمو ...

مترادف round robin

درخواست کتبی (اسم)
round robin
انجام مسابقه بنوبت (اسم)
round robin

معنی round robin در دیکشنری تخصصی

round robin
[کامپیوتر] گردش نوبت ؛نوبت گردشی
[آمار] دوره بازیهای دوره ای

معنی کلمه round robin به انگلیسی

round robin
• petition signed in such a way that it is impossible to tell who signed first; letter or written communication signed by a number of people; (sports) tournament in which each player plays all other players; letter sent to a group of people for the response by each person in turn; sequence, series
• a round-robin sporting event is a tournament where each player or team competing in it plays all the other players or teams in turn.
round robin dns
• method of managing server congestion by distributing data loads across multiple servers containing identical data (internet)

round robin را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر علی ناجی
دوره ای
حسین صافی زاده
چرخشی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی round robin
کلمه : round robin
املای فارسی : روند رابین
اشتباه تایپی : قخعدی قخذهد
عکس round robin : در گوگل

آیا معنی round robin مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )