برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1287 100 1

rub elbows

بررسی کلمه rub elbows

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to associate with; mix with socially.

- We rubbed elbows with the president.
[ترجمه ترگمان] ما آرنج‌هایش را به رئیس‌جمهور مالید
[ترجمه گوگل] ما آرنج را با رئیس جمهور تمیز کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی کلمه rub elbows به انگلیسی

rub elbows with
• socialize with, interact with

rub elbows را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
با کسی ارتباط برقرار کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی rub elbows مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )