برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1290 100 1

ruin

/ˈruːən/ /ˈruːɪn/

معنی: ضلالت، خرابی، تباهی، ویرانی، خرابه، مخروبه، نا بودی، خراب کردن، سیاه کردن، فاسد کردن، سربه سر کردن، فنا کردن
معانی دیگر: (جمع) خرابه(ها)، ویرانه(ها)، فروریخته، انهدام، فروریزی، فلاکت، فنا، انحطاط، بی سیرت شدگی، بی سیرتی، بی عفتی، هتک ناموس، سبب تباهی، مایه ی فلاکت، خراب کردن یا شدن، مخروبه کردن یا شدن، ویران کردن یا شدن، فقیر کردن، ورشکسته کردن، (از نظر اقتصادی) نابود کردن، (زن را) بی سیرت کردن، بی ناموس کردن، از حیز انتفاع انداختن، بلا مصرف کردن، به درد نخور کردن، از بین بردن، تباه کردن، نقش برآب کردن، (در اصل) فروریزی (دیوار یا ساختمان و غیره)

بررسی کلمه ruin

اسم ( noun )
(1) تعریف: complete destruction or decay.
مترادف: decay, destruction, devastation, ruination
مشابه: end, fate, havoc, rack, rape, rot, wreck

- The earth's rain forests are facing ruin.
[ترجمه ترگمان] جنگل‌های بارونی زمین در حال ویرانی هستند
[ترجمه گوگل] جنگل های بارانی زمین در حال خراب شدن هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- It's not clear what caused the ruin of this ancient civilization.
[ترجمه ترگمان] واضح نیست که چه چیزی باعث نابودی این تمدن کهن شد
[ترجمه گوگل] معلوم نیست چه چیزی باعث ویرانی این تمدن باستانی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: (usu. pl.) the product or condition of such destruction or decay.
مترادف: debris, remains, wreckage
مشابه: destruction, devastation, nemesis, rot, waste

- The ruins of some of the buildings still remain.
[ترجمه ترگمان] خرابه‌های برخی از ساختمان‌ها هنوز باقی مانده‌اند
[ترجمه گوگل] خرابه های برخی از ساختمان ها همچنان باقی می مانند
[ترجمه شما] ...

واژه ruin در جمله های نمونه

1. moral ruin goes hand in hand with faithlessness
انحطاط اخلاقی با بی‌ایمانی همراه است.

2. the daughter's ruin unhinged the old man's mind
از راه به در رفتن دختر،پیرمرد را دچار جنون کرد.

3. carelessness was his ruin
بی‌دقتی مایه‌ی فنای او شد.

4. gambling was his ruin
قمار سبب تباهی او بود.

5. that party's political ruin
نابودی سیاسی آن حزب

6. war mothered famine and ruin
جنگ موجد قحطی و خرابی شد.

7. go to rack and ruin
کاملا ویران شدن

8. go to rack and ruin
دچار خرابی و فلاکت شدن،نابنوا شدن

9. gambling sent him to his ruin
قمار بازی او را بدبخت کرد.

10. too much candy and sweets will ruin your teeth
آبنبات و شیرینی زیاد دندانت را خراب می‌کند.

11. unsound investments finally led to his ruin
سرمایه گذاری‌های پر مخاطره بالاخره موجب تباهی او شد.

12. any extraneous light in the camera will ruin the film
هرگونه نور برونی در دوربین موجب خراب شدن فیلم خواهد شد.

13. the house is in a state of ruin
...

مترادف ruin

ضلالت (اسم)
deviation , aberration , loss , straying , error , perdition , ruin , doom
خرابی (اسم)
decay , ruin , failure , damage , desolation , wreck , destruction , devastation , havoc , demolition , ruination , dilapidation , disrepair , eversion , wrack
تباهی (اسم)
decay , perdition , ruin , wickedness , spoil , reprobation , depravity , depravation , degeneration , destruction , ruination , vitiation
ویرانی (اسم)
ruin , desolation , ravage , destruction , demolition , downcast , ruination , destruct , dilapidation
خرابه (اسم)
ruin , wreckage
مخروبه (اسم)
ruin , ruined place
نا بودی (اسم)
ruin , extirpation , naught , liquidation , annihilation , extermination , inexistence , inexistency , smash-up
خراب کردن (فعل)
ruin , destroy , undo , corrupt , spoil , debauch , deteriorate , wreck , pull down , batter , take down , botch , disfigure , muck , vitiate , impair , demolish , devastate , dilapidate , muddle , ruinate , wrack , immoralize , unmake
سیاه کردن (فعل)
ruin , waste , black , denigrate , begrime , make bitter , make black , blacken , make intolerable , render unhappy
فاسد کردن (فعل)
ruin , addle , corrupt , rot , spoil , bastardize , canker , debauch , deprave , taint , vitiate , erode
سربه سر کردن (فعل)
ruin , assassinate , annihilate , bane , wreck , consume , obliterate , wither
فنا کردن (فعل)
ruin , destroy , annihilate

معنی عبارات مرتبط با ruin به فارسی

نوشابه خوری یامی گساری باعک خرابی اوشد
کاملا ویران شدن، دچار خرابی و فلاکت شدن، نابنوا شدن

معنی ruin در دیکشنری تخصصی

ruin
[ریاضیات] ورشکستگی
[زمین شناسی] مرمر ویرانه - یک سنگ آهک برشی که وقتی تراشیده و صیقلی شود، ظاهر موزائیکی از خود به نمایش می گذارد که معرف ظاهر خرابه های ساختمان های فروریخته است.
[ریاضیات] احتمال نابودی

معنی کلمه ruin به انگلیسی

ruin
• destruction; remains of a collapsed structure; downfall, collapse
• destroy, demolish; spoil, mutilate, damage
• to ruin something means to severely harm, damage, or spoil it.
• a ruin is a building that has been partly destroyed.
• if something is in ruins, it has been completely or almost completely destroyed.
• the ruins of something are the parts of it that remain after it has been severely damaged or weakened.
• to ruin a person, an organization, or a country means to cause them no longer to have any money.
• ruin is the state of no longer having any money.
• see also ruined.
bring to ruin
• cause destruction, destroy, demolish
rack and ruin
• ruins, debris; complete destruction
utter ruin
• total destruction

ruin را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mysm66
باطل کردن
amir sasa
خراب کردن،نابود کردن..

Travel & tell no one..
live a true love story & tell no one..
live happily & tell no one
people RUIN beautiful thing
سفر که و به هیچکس نگو..
یک رابطه عاشقانه را زندگی کن و به هیچکس نگو
شاد زندگی کن و به هیچکس نگو
آدم ها چیزهای قشنگ ر خراب می کنند.

جبرن خلیل جبران
Hadi
کسی را خراب کردن در چشم مردم
سارا کاووسی
Ignore her. She's only trying to ruin you. She's a jealous friend.be ignore her.بهش اهمیت نده. اون فقط داره سعی میکنه تو رو (پیش همه)خراب کنه. اون دوست حسودیه. بی اهمیتش کن.
Matin
خراب کردن، نابود کردن
طاها
خراب کردن، از بین بردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ruin
کلمه : ruin
املای فارسی : روئین
اشتباه تایپی : قعهد
عکس ruin : در گوگل

آیا معنی ruin مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )