برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1328 100 1

ruinate


معنی: خراب کردن، ویران کردن، منهدم کردن، معدوم کردن
معانی دیگر: (قدیمی)، خراب کردن یا شدن

مترادف ruinate

خراب کردن (فعل)
ruin , destroy , undo , corrupt , spoil , debauch , deteriorate , wreck , pull down , batter , take down , botch , disfigure , muck , vitiate , impair , demolish , devastate , dilapidate , muddle , ruinate , wrack , immoralize , unmake
ویران کردن (فعل)
desolate , destroy , harry , ravage , rubble , throw , demolish , havoc , raze , devastate , ruinate , kayo , knockout
منهدم کردن (فعل)
exterminate , ruinate
معدوم کردن (فعل)
obliterate , ruinate

ruinate را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ruinate
کلمه : ruinate
املای فارسی : روینت
اشتباه تایپی : قعهدشفث
عکس ruinate : در گوگل

آیا معنی ruinate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )