برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
run - out - on

run out on


(عامیانه) تنها گذاشتن و رفتن، قال گذاشتن، رها کردن، ترک کردن

run out on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
فرار کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی run out on
کلمه : run out on
املای فارسی : ران آوت اون
اشتباه تایپی : قعد خعف خد
عکس run out on : در گوگل

آیا معنی run out on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )