برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

S.A.D

S.A.D را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
فرم S.A.D
Single Administrative Document

سند واحد ادارى: يک فرم اظهارنامه گمرکی است که می تواند تمام رويه‌هاى اظهار کالا را با ذکر کُد مخصوص به آن رويه بپذيرد. اين موضوع باعث می شود که به جاى استفاده از اظهارنامه‌هاى متفاوت گمرکی تنها از يک فرم واحد که با کُدهاى مخصوص جدا می شود استفاده نمود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی S.A.D مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )