برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1278 100 1

SINISTER

/ˈsɪnəstər/ /ˈsɪnɪstə/

معنی: کج، فاسد، نا درست، گمراه کننده، شیطانی، بدشگون، نامیمون، بدخواه، بدیمن، منحوس
معانی دیگر: بدجنس، شرور، نابکار، شیطان صفت، اهریمنی، بدسگال، مصیبت بار، فجیع، جانگداز، ناگوار، شرارت آمیز، (در اصل) چپ، به سوی چپ، در چپ، (نشان های اشرافی) در سمت چپ سپر (در برابر: dexter)، نحس، ناخجسته، خبیث، خطا

بررسی کلمه SINISTER

صفت ( adjective )
(1) تعریف: threatening or foreshadowing evil, injury, or danger; menacing; ominous.
مترادف: baleful, forbidding, foreboding, malignant, minatory, ominous, threatening
مشابه: alarming, dangerous, dire, direful, grim, ill, malefic, menacing, portentous

- a sinister comment
[ترجمه ترگمان] پاسخ بدی به او داد
[ترجمه گوگل] یک نظر بدبختانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: showing evil intentions.
مترادف: evil, ill, malefic, malign, malignant, wicked
مشابه: baleful, base, foul, harmful, heinous, malevolent, nefarious, pernicious, vicious, vile

- a sinister plot
[ترجمه ترگمان] یک نقشه شوم،
[ترجمه گوگل] یک طرح بدبختانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: of or on the left side. (Cf. dexter.)
مترادف: sinistral
متضاد: dexter
مشابه: larboard, left-hand, port

واژه SINISTER در جمله های نمونه

1. The sinister plot to cheat the widow was uncovered by the police.
پلیس نتوانست دسیسه شیطانی برای فریب زن بیوه را فاش کند

2. When the bank guard spied the sinister-looking customer, he drew his gun.
زمانیکه نگهبان بانک متوجه شد مشتری شرور است، اسلحه اش را کشید

3. I was frightened by the sinister shadow at the bottom of the stairs.
سایه وحشتناک انتهای راه پله، مرا ترساند

4. a sinister fate
سرنوشت جانگداز

5. a sinister plot
یک توطئه‌ی اهریمنی

6. There was something sinister about Mr Scott's death.
[ترجمه ترگمان]در مورد مرگ آقای اسکات چیز شومی وجود داشت
[ترجمه گوگل]در مورد مرگ آقای اسکات چیزی شوم آورده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The ruined house had a sinister appearance.
[ترجمه ترگمان]خانه ویران ظاهر زشتی داشت
[ترجمه گوگل]خانه ویران ظاهر شوم داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. I thought her speech had slightly sinister undertones.
...

مترادف SINISTER

کج (صفت)
devious , crank , lopsided , indirect , wry , crooked , cater-cornered , sinister , snafu , recurvate , left-hand , sideling
فاسد (صفت)
perverse , bad , vile , evil , naught , reprobate , addle , decayed , rotten , corrupt , vicious , immoral , wicked , villainous , peccant , dissolute , rancid , gamy , sinister , depraved , rakish , putrid , jadish , virtueless
نا درست (صفت)
amiss , foul , false , vicious , dishonest , spurious , wrong , incorrect , erroneous , inaccurate , unsound , unfair , crooked , jackleg , impure , phony , phoney , sinister , inconsequent , inconsecutive , untrue , imprecise , inexact , trumped-up
گمراه کننده (صفت)
sinuous , delusive , deceptive , illusory , seductive , sinister , illusive , delusory , screwy
شیطانی (صفت)
sinister , demoniac , demoniacal , satanic , diabolical , fiendish , diabolic
بدشگون (صفت)
ominous , sinister , unlucky , sinistral , ill-boding , portentous
نامیمون (صفت)
unfavorable , ominous , inauspicious , sinister , unblessed , unfavourable
بدخواه (صفت)
sinister , malignant , malevolent
بدیمن (صفت)
ominous , sinister , unlucky , sinistral , portentous
منحوس (صفت)
sinister

معنی عبارات مرتبط با SINISTER به فارسی

رجوع شود به: bend sinister
(نشان های اشرافی) خط مورب از بالای سمت راست سپر به پایین سمت چپ از دیدگاه بیننده (علامت وجود فرد حرامزاده در درخت خانوادگی است)، قسمت چپ دگل اصلی کشتی

معنی کلمه SINISTER به انگلیسی

sinister
• evil, malicious; threatening, ominous, portending evil; left, on the left side
• something that is sinister seems evil or harmful.
bar sinister
• heraldic symbol of bastardy

SINISTER را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setayesh-Arya
شوم،پلید،شرور،پست،متقلب،وحشتناک
ناهید
شیطانی،منحوس
m.a
خبیس
نسترن
شوم-بد جنس-شرور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sinister
کلمه : sinister
املای فارسی : سینیستر
اشتباه تایپی : سهدهسفثق
عکس sinister : در گوگل

آیا معنی SINISTER مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )