برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1199 100 1

SLIP ( Serial Line Internet Protocol)

معنی SLIP ( Serial Line Internet Protocol) در دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] پروتکل اینترنت خط سری. تطیقی از TCP/IP برای شبکه ی تلفنی . مقایسه کنید با PPP.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی SLIP ( Serial Line Internet Protocol) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )