برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1282 100 1

Salsa

/ˈsɒlsə/ /ˈsælsə/

(سس پر ادویه ی گوجه فرنگی) سالسا

بررسی کلمه Salsa

اسم ( noun )
(1) تعریف: a spicy sauce made with chili peppers and tomatoes, used in Latin American cuisine.

(2) تعریف: Latin American dance music combining Afro-Cuban and Puerto Rican elements with jazz, rock, and blues, and played at a fast tempo.

واژه Salsa در جمله های نمونه

1. I've never danced salsa before but I'll give it a whirl.
[ترجمه ms] من تا حالا سالسا نرقصیده ام اما یک امتحانی می کنم
|
[ترجمه ترگمان]من تا حالا رقص سالسا بلد نبودم، اما یک امتحانی می‌کنم
[ترجمه گوگل]من تا به حال سسسا را ​​ندیده ام، اما من آن را می چرخانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Kate loves dancing, so salsa lessons would be right up her alley.
[ترجمه ترگمان]کیت عاشق رقص است، بنابراین درس‌های سالسا هم درست بالای سر او خواهد بود
[ترجمه گوگل]کیت دوست دارد رقص، بنابراین درس های سالسا درست خواهد بود تا کوچه او
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A band played salsa, and spectators danced wildly.
[ترجمه ترگمان]یک گروه رقص سالسا را اجرا کرد و تماشاگران دیوانه‌وار می‌رقصیدند
[ترجمه گوگل]گروه موسیقی سالس را تماشا کرد و تماشاگران به شدت رقصیدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه Salsa به انگلیسی

salsa
• style of puerto rican rhythmic dance; latin american musical style based on cuban rhythms with elements of rock and jazz; mexican hot sauce made from tomatoes onions and chili peppers

Salsa را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Zeinab
نوعی رقص
مهدی صباغ
سس سالسا (ترکیب گوجه فرنگی،پیاز،فلفل قرمز تند و ادویه و نمک)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی salsa
کلمه : salsa
املای فارسی : سالسا
اشتباه تایپی : سشمسش
عکس salsa : در گوگل

آیا معنی Salsa مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )