برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1283 100 1

Sandwich course

معنی کلمه Sandwich course به انگلیسی

sandwich course
• a sandwich course is an educational course in which you have periods of study in between periods of work in industry or business.

Sandwich course را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوذر.ف
کارآموزی ، طرح کاد
رئیس علی دلواری
دوره ای دانشگاهی که شامل درس خواندن و کار کردن در بین آن می باشد به گونه ای که دانشجو می تواند تجارب عملی نیز کسب نماید.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Sandwich course مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )