برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1317 100 1

Scholium

/ˈskoʊliːəm/ /ˈskəʊljəm/

معنی: شرح و تفسیر، حاشیه نویسی برمتن کتاب
معانی دیگر: (به ویژه در متون کهن یونانی و لاتین) حواشی

واژه Scholium در جمله های نمونه

1. It laid the basic types for the scholium of future generations, many methods and terminology of explaining the meaning of words have been applied.
[ترجمه ترگمان]این امر، انواع اساسی را برای تفسیر نسل‌های آینده قرار داد، بسیاری از روش‌ها و اصطلاحات مربوط به توضیح معنای کلمات بکار گرفته شده‌اند
[ترجمه گوگل]این نوع اساسی را برای شاخه نسل های آتی گذاشت، بسیاری از روش ها و اصطلاحات توضیح معنای واژه ها اعمال شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Looking back the process of modernization, the Chinese scholium has been winding on the road of idigenization and modernization. We should look on it properly.
[ترجمه ترگمان]آن تفسیر چینی در حال نگاه کردن به فرآیند مدرن‌سازی در مسیر of و مدرن‌سازی بوده‌است ما باید به درستی به آن نگاه کنیم
[ترجمه گوگل]با نگاهی به روند مدرنیزه شدن، مجتمع چینی در مسیر اصلاح و نوسازی قرار دارد ما باید به درستی به آن نگاه کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Chinese scholium changed to modernization between the 19th and 20th century.
[ترجمه ترگمان]تفسیر چین به مدرن‌سازی بین سده ۱۹ و بیستم تغییر کرد
[ترجمه گوگل]مجسمه چینی به مدرنیزه شدن بین قرن 19 و 20 تغییر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Scholium

شرح و تفسیر (اسم)
scholium
حاشیه نویسی برمتن کتاب (اسم)
scholium

معنی کلمه Scholium به انگلیسی

scholium
• note which amplifies a proof; explanatory note or commentary

Scholium را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
تبصره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی scholium
کلمه : scholium
املای فارسی : سچلیوم
اشتباه تایپی : سزاخمهعئ
عکس scholium : در گوگل

آیا معنی Scholium مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )